current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych – podstawy ISO 13485

Szkolenie jest wstępnym etapem do szkolenia na audytora wewnętrznego wg ISO 13485.

602,70 zł

bez VAT 490,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-22003

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 13485.

Grupa docelowa

Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych wg ISO 13485. Przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm ISO 13485, ISO 14971, ISO 19011 oraz dyrektyw europejskich dla wyrobów medycznych.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

Wprowadzenie do ISO 13485

Historia i kontekst powstania normy ISO 13485

EN ISO 13485 a GMP

Zastosowanie wymagań normy EN ISO 13485 dla wytwórców wyrobów medycznych:

 • Postanowienia ogólne normy
 • Zakres normy
 • Normy związane – porównanie do normy ISO 9001
 • Terminologia i definicje
 • Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Przegląd zarządzania
 • Zarządzanie zasobami: zasoby ludzkie, infrastruktura , środowisko pracy
 • Procesy związane z klientem
 • Analiza ryzyka
 • Projektowanie
 • Zakupy
 • Produkcja, instalowanie, zabezpieczanie wyrobu, serwis
 • Sprzęt pomiarowy
 • Audyty wewnętrzne
 • Wyrób niezgodny
 • Analiza danych
 • Incydenty medyczne, notatka doradcza
 • Działania korygujące i zapobiegawcze

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)