current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania jakością - podstawy ISO 9001

Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia na audytorów wewnętrznych wg ISO 9001.

 

 

602,70 zł

bez VAT 490,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60001

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i zapozna się z problematyką ISO oraz uzyska informacje na temat korzyści z wdrażania systemu.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001 oraz procesem funkcjonowania w firmie systemu zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością w konwencji norm ISO
 • Rys historyczny oraz rozwój norm ISO serii 9000
 • 7 zasad zarządzania jakością
 • Wymagania normy ISO 9001
 • Podejście procesowe
 • Metody utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)