current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001. Live online

 

455,10 zł

bez VAT 370,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60001W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zapoznanie się z problematyką ISO oraz uzyskanie informacji na temat korzyści z wdrażania systemu.

 

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
 • Możliwość rejestracji szkolenia – wirtualne sesje mogą być łatwo i dokładnie udokumentowane (funkcja nagrywania)

Grupa docelowa

Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych wg ISO 9001. Przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001 oraz procesem funkcjonowania w firmie systemu zarządzania jakością. Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością w konwencji norm ISO
 • Rys historyczny oraz rozwój norm ISO serii 9000
 • 7 zasad zarządzania jakością
 • Wymagania normy ISO 9001
 • Podejście procesowe
 • Metody utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • dostęp do wirtualnej klasy
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)