current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania energią – podstawy ISO 50001. Live online

 

455,10 zł

bez VAT 370,00 zł

Informacje ogólne

  1. Numer produktu: PL-PL-90001W

  2. Rodzaj: Webinar

  3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

  4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

  • Uzyskanie wiedzy na temat systemu zarządzania energią
  • Zapoznanie z korzyściami, jakie płyną z wdrożenia systemu zarządzania energią

 

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

  • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
  • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
  • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
  • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
  • Możliwość rejestracji szkolenia – wirtualne sesje mogą być łatwo i dokładnie udokumentowane (funkcja nagrywania)

Grupa docelowa

Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych wg ISO 50001. Przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 50001 oraz procesem funkcjonowania w firmie systemu zarządzania jakością. Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

  • Geneza normy ISO 50001
    • Powody oszczędzania i prawidłowego gospodarowania energią
    • Podstawowe źródła energii odnawialnej
    • Podstawowe metody oszczędzania energii
    • Przegląd energetyczny
  • Omówienie podstawowych wymagań normy ISO 50001
  • Role i zakres odpowiedzialności związane z ISO 50001
  • Praktyczne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią
  • Podstawowe informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania energią
  • Stopień

    Certificate of Attendance

    Informacje

    Informacje

    Cena obejmuje:

    • dostęp do wirtualnej klasy
    • materiały szkoleniowe
    • zaświadczenie o udziale w szkoleniu