current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania bezpieczeństwem informacji – podstawy ISO/IEC 27001

Szkolenie jest wstępnym etapem do szkolenia właściwego na audytorów wewnętrznych wg ISO/IEC 27001.

602,70 zł

bez VAT 490,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-30002

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz pojęciami związanymi z tematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Uzyskanie podstawowych umiejętności związanych z interpretacją wymagań normy PN-ISO/IEC 27001 w kontekście uwarunkowań funkcjonowania organizacji

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej (członków zarządu, dyrektorów), specjalistów zajmujących się sferą ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz osób zaangażowanych we wdrażanie i certyfikowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 w organizacji.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji w gospodarce – w tym przedsiębiorstw, urzędów itp.

Program

 • Podstawowe informacje dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo informacji w świetle raportów organizacji międzynarodowych
 • Prawne wymagania ochrony informacji
 • Bezpieczeństwo informacji a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Procesowe podejście do zarządzania w kontekście bezpieczeństwa informacji
 • Norma ISO/IEC 27001
 • Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia – Załącznik A
 • Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa informacji
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Certyfikacja

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

 Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)