current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System HACCP wg normy ISO 22000 – podstawy

 

541,20 zł

bez VAT 440,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-21001

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie się z wymaganiami systemu HACCP w oparciu o normę ISO 22000
 • Poznanie podstaw systemu zarządzania HACCP
 • Pozyskanie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania najważniejszych dokumentów w systemie HACCP, w szczególności opisów wyrobów, schematu technologicznego
 • Pozyskanie umiejętności przeprowadzania analizy zagrożeń i ryzyka oraz wyznaczania CCP i OPRP

 

Szkolenie opiera się o wymagania ISO 22000:2018.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów kontroli jakości zakładów branży spożywczej oraz osób pełniących funkcję przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa żywności/przewodniczącego zespołu HACCP lub będących członkami takich zespołów.

Wymagania wstępne

Szkolenie jest wstępnym etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE
 • System HACCP jako system zarządzania
 • System HACCP jako podstawa wdrożenia innych standardów – wymagania sieci handlowych BRC Food i IFS Food
 • Geneza norm serii ISO 22000 – odniesienie do Codex Allimentarius
 • Programy wstępne i operacyjne programy wstępne – wymagania GMP, GHP
 • Pojęcie i omówienie systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg normy ISO 22000)
 • Wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności – procedury, instrukcje, zapisy – udokumentowana informacja
 • Pozostałe wymagania ISO 22000, m.in. komunikacja zewnętrzna, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.
 • Wdrażanie i certyfikacja norm ISO 22000
 • Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemów zarządzania
 • Ćwiczenia praktyczne

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)