current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Standard BRC GS PM (Global Standard for Packaging Materials Issue 6)

NOWOŚĆ!

541,20 zł

bez VAT 440,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-21009

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie się z wymaganiami systemu zarządzania w oparciu o standard BRC PM
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji zapisów zawartych w standardzie i przełożenia ich na specyfikę własnej organizacji
 • Nabycie umiejętności przyporządkowania odpowiedniej kategorii ryzyka do profilu prowadzonej działalności i wpływu wyrobów na bezpieczeństwo

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP), organizacji produkujących opakowania, wykonujących nadruki na opakowaniach dla producentów żywności, dostarczających swoje wyroby do sieci handlowych.

Ze względu na rozszerzenie zakresu obwiązywania standardu, na szkolenie zapraszamy również producentów opakowań i materiałów opakowaniowych na kosmetyki i produkty toaletowe oraz inne konsumenckie produkty i materiały, których klienci pytają o posiadanie certyfikatu na zgodność z BRC PM, lub, którzy planują rozszerzyć rynki zbytu, a certyfikat BRC PM może w tym pomóc.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Podstawowe wymagania BRC PM
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością
 • Podstawowe definicje, pojęcie BRC PM
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem – HARM
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktu
 • Standardy dotyczące zakładu
 • Kontrola produktu i procesu
 • Personel
 • Wymagania dla produktów będących przedmiotem handlu
 • Specyficzne wymagania BRC PM z uwzględnieniem zmian w wersji 6
 • Kategorie higieniczne
 • Audyty niezapowiedziane
 • Kategorie produktów
 • Moduły dobrowolne (środowiskowy)
 • Program rynków globalnych BRC
 • Audyty i przeglądy systemu – weryfikacja BRC PM
 • Przebieg audytu certyfikującego

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu