current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Standard BRC GS PM (Global Standard for Packaging Materials). Live online

 

405,90 zł

bez VAT 330,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-21009W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie z wymaganiami systemu zarządzania w oparciu o standard BRC GS PM
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji zapisów zawartych w standardzie i przełożenia ich na specyfikę własnej organizacji
 • Nabycie umiejętności przyporządkowania odpowiedniej kategorii ryzyka do profilu prowadzonej działalności i wpływu wyrobów na bezpieczeństwo

 

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
 • Możliwość rejestracji szkolenia – wirtualne sesje mogą być łatwo i dokładnie udokumentowane (funkcja nagrywania)

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, menadżerów, przewodniczących zespołu bezpieczeństwa żywności (HACCP), organizacji produkujących opakowania, wykonujących nadruki na opakowaniach dla producentów żywności, dostarczających swoje wyroby do sieci handlowych. Ze względu na rozszerzenie zakresu obwiązywania standardu na szkolenie zapraszamy również producentów opakowań i materiałów opakowaniowych na kosmetyki i produkty toaletowe oraz inne konsumenckie produkty i materiały, których klienci pytają o posiadanie certyfikatu na zgodność z BRC GS PM, lub którzy planują rozszerzyć rynki zbytu, a certyfikat BRC PM może w tym pomóc. Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu wiedzy.

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

 • Podstawowe definicje, pojęcie BRC GS PM
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością
 • Podstawowe wymagania BRC GS PM
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  • Zarządzanie ryzykiem – HARM
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produktu
  • Standardy dotyczące zakładu
  • Kontrola produktu i procesu
  • Personel
  • Wymagania dla produktów będących przedmiotem handlu
 • Specyficzne wymagania BRC GS PM z uwzględnieniem zmian w wersji 6
  • Kategorie higieniczne
  • Audyty niezapowiedziane
  • Kategorie produktów
  • Moduły dobrowolne (środowiskowy)
  • Program rynków globalnych BRC
 • Audyty i przeglądy systemu – weryfikacja BRC GS PM
 • Przebieg audytu certyfikującego
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o Global Standard for Packaging Materials Issue 6

  Stopień

  Certificate of Attendance

  Informacje

  Informacje

  Cena obejmuje:

  • dostęp do wirtualnej klasy
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

  Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)