current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia

 

848.70 zł

bez VAT 690.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70095

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

SMED to technika opracowana w zakładach Toyoty, której celem jest przyśpieszenie i usprawnienie procesu zmiany typu produktu na urządzeniu. SMED to proste narzędzie pozwalające na znaczne skrócenie czasu przezbrojenia/przebudowy/zmiany typu/przygotowania do produkcji. Szkolenie ma charakter warsztatów, w których uczestnik użyje techniki SMED do usprawnienia i przyśpieszenia symulowanego przezbrojenia. Szkolenie to zapewni także uczestnikowi niezbędną wiedzę potrzebną do wprowadzania i nadzorowania zmian oraz podpowie, jak przekonać i zaangażować w zmianę przełożonego, współpracowników, operatorów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zrozumie ideę SMED
 • Pozna narzędzia używane w SMED na symulowanym przezbrojeniu
 • Będzie umiał wyliczyć i pokazać korzyści wynikając z uruchomienia projektu SMED
 • Pozna sposoby jak przekonać do zmiany i zarządzać zmianą w firmie
 • Pozna przykłady działań SMED stosowanych w innych firm

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie SMED zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Wprowadzenie – czym jest SMED?
 • Cechy dobrze zorganizowanego przezbrojenia/przebudowy
 • Inicjowanie i prowadzenie projektu SMED w firmie
 • Straty w przezbrojeniu/przebudowie
 • Zbieranie danych wejściowych, rejestracja przezbrojenia (jak dobrze nakręcić film z przezbrojenia/przebudowy)
 • Podział i wartościowanie czynności w przezbrojeniu (formularze, wykres spaghetti, diagram Yama-zumi, technika pracy przy analizie)
 • Warsztat – rejestracja symulacji przezbrojenia i analiza czynności
 • Określenie potencjału z działań SMED i przekonanie przełożonych
 • Techniki i narzędzia usprawniania przezbrojeń/przebudów
 • Warsztat – analiza czynności, opracowywanie pomysłów doskonalących, przygotowanie planu działań dla symulacji przezbrojenia
 • Przykłady działań SMED w innych organizacjach
 • Warsztat – usprawnienie symulacji przezbrojenia
 • Zarządzanie zmianami w odniesieniu do techniki SMED
 • Podsumowanie wiedzy i zamknięcie szkolenia

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu