current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Six Sigma White Belt

 

1,586.70 zł

bez VAT 1,290.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70101

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Six Sigma to narzędzie otwierające drogę do celu wszystkim organizacjom, jakim jest osiąganie perfekcji we wszystkich prowadzonych przez nie działaniach. Cechą charakterystyczną Six Sigma jest to, że pozwala na wychwycenie i pełną identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Koncepcja ta pozwala na zbadanie wszelkich występujących w przedsiębiorstwie procesów, takich jak np. projektowanie, kooperacja, serwis i usługi, produkcja, szkolenia itd. Metoda ta opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Szkolenie Six Sigma White Belt ma na celu przybliżenie metod, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie celów Six Sigma, a którymi przyszły White Belt powinien sprawnie się posługiwać i rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów.

Grupa docelowa

Szkolenie Six Sigma zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

Dzień pierwszy: Filozofia i koncepcje

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • Filozofia Six Sigma
 • Y=f(x) jako podstawowy model ciągłego doskonalenia
 • Struktura w Six Sigma
 • Modele PDSA & DMAIC
 • Modele wdrażania
 • Praca zespołowa
 • Rozważania projektowe
 • Projekty odkrywcze i rutynowe
 • Kryteria do wyboru projektów
 • Karta projektu
 • Krytyczne myślenie
 • Rola i rodzaje pytań
 • Mapy myśli
 • Metoda naukowa
 • Jakość
 • Głos klienta (VOC)
 • Krytyczne dla jakości
 • Definicje i miary jakości - tradycyjne podejście vs funkcja strat Taguchi’ego
 • Analiza kosztów złej Jakości (COPQ)
 • Kategorie kosztów jakości
 • Wybór metryk
 • Badania enumeratywne vs analityczne
 • Model zmienności specjalnej i naturalnej
 • Quincunx
 • Przeregulowanie procesu

 

Dzień drugi: Wybrane narzędzia:

 • Mapowanie procesów
 • SIPOC
 • Mapa procesu
 • Karty kontrolne (NEM/SPC)
 • Karty kontrolne Xbar-R i I-MR
 • Różne zastosowania kart kontrolnych
 • Plany próbkowania
 • Planowane eksperymenty
 • Zrozumienie czym jest planowany eksperyment
 • Identyfikacja podstawowych technik eksperymentowania
 • Promocja sekwencyjnego eksperymentowania
 • Wybór strategii i projektów
 • Dyskusja zamykająca

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu