current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Pełnomocnik ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090. Live online

Szkolenie dedykowane osobom nadzorującym i odpowiedzialnym za ZKP.

1,845.00 zł

bez VAT 1,500.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70149W

 2. Czas trwania (w dniach): 3

 3. Rodzaj: Webinar

 4. Stopień: Certyfikat

 5. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Poznanie wymagań normy EN 1090 oraz norm powiązanych w procesie wytwarzania konstrukcji;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie wymagań stawianych dla funkcji Pełnomocnika ZKP z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych, przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w procesie zakładowej kontroli produkcji

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla osób nadzorujących i odpowiedzialnych za Zakładową Kontrolę Produkcji, projektowanie, funkcjonowanie i ocenę działania ZKP, mające na celu pełnienie funkcji Pełnomocnika ZKP, w tym:

 • Audytorzy wewnętrzni ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych SJ
 • Kierownicy / Pełnomocnicy Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Osoby odpowiedzialne za systemy jakości i działy produkcyjne
 • Kierownicy działów jakości
 • Osoby odpowiedzialne za efektywne funkcjonowanie systemu ZKP
 • Osoby nadzorujące jakościowe wytwarzanie wyrobu, reklamacje i działania korygujące

Wymagania wstępne

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Doświadczenie w nadzorowaniu / opisywaniu procesów zakładowej kontroli produkcji wyrobów wg EN 1090
 • Znajomość wymagań normy EN ISO 19011 (wskazane)
 • Znajomość zagadnień związanych z audytowaniem systemów jakości (zalecane)
 • Znajomość wymagań normy ISO 9001 (zalecane)
 • Certyfikat wewnętrznego / zewnętrznego audytora systemu jakości (mile widziane)

Program

Wymagania formalne

 • Wymagania prawne: unijne i krajowe, dotyczące ZKP – Dyrektywa WE oraz Rozporządzenia UE
 • System nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • Oznakowanie CE wyrobu / system unijny / Deklaracje właściwości użytkowych
 • Wstępne badanie typu (ITT), wstępne badanie obliczeń (ITC)
 • Systemy oceny zgodności wyrobu
 • Wymagania Jednostki Notyfikowanej

Wymagania techniczne – dobre praktyki

 • Klasy wytwarzania konstrukcji
 • Procesy specjalne, wytwórcze – omówienie, charakterystyka, wymagania
 • Procesy dodatkowe
 • Personel i wyposażenie Wytwórni
 • Wymagania normy EN 1090 w połączeniu z EN ISO 3834
 • Dyskusja na przykładach konstrukcji wytwarzanych

Planowane zmiany w normie

Dokumentacja ZKP

 • Wymagania normy EN 1090 -1 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji 
 • Procesy, wymagania i dokumentacja ZKP
 • Dokumentacja wytwórcy a system ZKP – deklaracja WU, oznakowanie CE, jakość wyrobu

Funkcja audytora wewnętrznego w systemie ZKP

 • Audytor: rola, zadania, odpowiedzialność, wpływ na funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Rola audytora wewnętrznego w procesach jakości
 • Kwalifikacje i kwalifikowanie audytora
 • Autor dokumentacji procesu i proces audytowania
 • Audyty wewnętrzne – zakresy audytów, procesy audytowane
 • Dokumentacja i zapisy z audytu – zakres i rola

Przeprowadzanie audytów – warsztat

 • przygotowanie zakresu oraz planów rocznych audytów wewnętrznych
 • określenie zakresu auditu wewnętrznego w systemie ZKP
 • sporządzenie listy kontrolnej do audytu wewnętrznego
 • przeprowadzenie audytu dla wybranego procesu specjalnego – przykłady dla 3 procesów specjalnych
 • opracowanie dokumentacji z audytu – lista niezgodności, obserwacji, działań korygujących; adresaci niezgodności
 • opracowanie raportu z audytu, przekazanie informacji i ocena wpływu na jakość wyrobu i efektywność systemu ZKP
 • przeprowadzenie analizy rocznej audytów wewnętrznych oraz raportu z przeglądu systemu

EGZAMIN

Stopień

Certificate of Completion

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • Dostęp do wirtualnej klasy
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat