current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej ISO 22000, BRC, IFS

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania.

1.045,50 zł

bez VAT 850,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-21006

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie się z zadaniami i rolą, jaką pełni w organizacji przewodniczący zespołu HACCP/pełnomocnik
 • Przygotowanie się do podjęcia procesu wdrożenia lub utrzymywania systemu w organizacji
 • Szkolenie opiera się o wymagania ISO 22000:2018, BRC Food wydanie 8, IFS Food wydanie 6.1.

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania lub oddelegowanych do opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a w szczególności dla osób powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się z wymaganiami standardów BRC, IFS oraz normy ISO 22000, a także procesem wdrażania w firmie zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę z zakresu wymagań systemu ISO 22000.

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE
 • Kolejność działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania
 • Przeznaczenie i cechy charakterystyczne dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania
 • Struktura dokumentacji zintegrwaonego systemy zarządzania – wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Redagowanie dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania: procedur, instrukcji, planów jakości, wytyczne opracowywania Księgi Jakości. Czy musi powstać Księga Jakości, co powinna zawierać?
 • Geneza standardów BRC i IFS oraz norm serii ISO 22000 – odniesienie do Codex Allimentarius oraz ISO 9001
 • Wymagania BRC, IFS, normy ISO 22000 – porównanie wymagań, omówienie m.in.:

             - Programów wstępnych i Operacyjnych Programów Wstępnych – wymagania GMP, GHP             - Pojęć i systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP)             - Wymagań systemowych, m.in. komunikacja zewnętrzna, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.

 • Wdrażanie i certyfikacja systemu
 • Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu zintegrowanego systemu zarządzania
 • Najczęściej pojawiające się problemy i niezgodności identyfikowane podczas audytów zewnętrznych
 • Zasady doskonalenia systemu, m.in. przegląd kierownictwa, audyty wewnętrzne
 • Przebieg audytu certyfikującego
 • Pełnomocnik w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Ćwiczenia praktyczne

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • pełne wyżywienie
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie*

 

* Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Pełnomocnika.