current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Szkolenie skierowane jest do osób mających pełnić funkcję pełnomocników ZSZ.

3.690,00 zł

bez VAT 3.000,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60079

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami zintegrowanych systemów zarządzania
 • Zapoznanie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami integracji systemów zarządzania
 • Poznanie zasad opracowywania dokumentów niezbędnych w zintegrowanych systemach zarządzania
 • Poznanie zasad związanych z utrzymaniem i doskonaleniem zintegrowanych systemów zarządzania
 • Nabycie umiejętności planowania, przeprowadzenia i dokumentowania audytów zintegrowanych systemów zarządzania

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, menadżerów ds. jakości, członków zespołów wdrożeniowych, specjalistów ds. jakości, prezesów, właścicieli, dyrektorów.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, zdobytą podczas szkoleń/studiów, podstawową wiedzę i odbyte szkolenie z zakresu zasad audytowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz praktykę i doświadczenie z obszaru jego funkcjonowania.

Program

Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania

 • Wprowadzenie do zintegrowanych systemów zarządzania
 • Omówienie zasad zintegrowanych systemów zarządzania
 • Podejście procesowe
 • Wymagania prawne odnoszące się do systemów
 • Przegląd wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 • Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania
 • Korzyści z wdrożenia i certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania

Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania

 • Przykładowy harmonogram działań wdrożeniowych
 • Orientacja na jakość i Klienta – jak zapobiec stratom?
 • Problemy związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania – jak ich uniknąć?
 • Rola przedstawiciela kierownictwa podczas wdrażania oraz utrzymania zintegrowanych systemów zarządzania, zasady zarządzania procesami, przykłady praktycznych rozwiązań
 • Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów
 • Planowanie działań w systemie zarządzania (m.in.: cele, aspekty środowiskowe, analiza zagrożeń BHP)

Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania

 • Podstawowe zasady dokumentowania
 • Rodzaje dokumentów i ich charakterystyka
 • Proces przygotowania dokumentacji
 • Identyfikowanie i dokumentowanie procesów i map procesów

Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • 3 noclegi w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
 • udział w szkoleniu
 • pełne wyżywienie podczas szkolenia
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat*/zaświadczenie

*Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat pełnomocnika.

 Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)