current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania.

1.045,50 zł

bez VAT 850,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-21005

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Poznanie zadań oraz roli, jaką pełni w organizacji przewodniczący zespołu HACCP wg ISO 22000
 • Pozyskanie umiejętności podjęcia procesu wdrożenia lub utrzymywania systemu w organizacji
 • Szkolenie opiera się o wymagania ISO 22000:2018.

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania lub oddelegowanych do opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a w szczególności dla osób powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się z wymaganiami normy ISO 22000 oraz procesem wdrażania w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu systemu HACCP i/lub systemu zarządzania ISO 22000.

 

Program

 • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE
 • Kolejność działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji systemu zarządzania
 • Przeznaczenie i cechy charakterystyczne dokumentacji systemu zarządzania
 • Struktura dokumentacji systemu zarządzania – wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Udokumentowana informacja a redagowanie dokumentów systemu zarządzania: procedur, instrukcji, planów jakości, wytyczne opracowywania Księgi HACCP. Czy musi powstać Księga HACCP?
 • System HACCP jako system zarządzania
 • Geneza norm serii ISO 22000 – odniesienie do Codex Allimentarius
 • Wymagania normy ISO 22000
 • Programy wstępne i operacyjne programy wstępne – wymagania GMP, GHP, odniesienie do ISO/TS 22002
 • Pojęcie i omówienie systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg normy ISO 22000)
 • Pozostałe wymagania ISO 22000, m.in. komunikacja zewnętrzna, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.
 • Wdrażanie i certyfikacja systemu w oparciu o wymagania normy ISO 22000
 • Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemów zarządzania
 • Najczęściej pojawiające się problemy i niezgodności spotykane w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Zasady doskonalenia systemu, m.in. przegląd kierownictwa, audyty wewnętrzne
 • Przebieg audytu certyfikującego
 • Rola i zadania zespołu oraz pełnomocnika w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie*

* Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Pełnomocnika.