current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Pełnomocnik systemu IATF 16949

 

2.460,00 zł

bez VAT 2.000,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60015

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Otrzymanie Certyfikatu Pełnomocnika Jakości według IATF 16949:2016
 • Przybliżenie wiedzy z zakresu normy IATF 16949:2016
 • Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu IATF 16949:2016
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi obligatoryjnych do stosowania w branży automotive (np. SPC, FMEA itp.)
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych
 • Poznanie dobrej praktyki w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do prezesów, właścicieli, dyrektorów, pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, specjalistów ds. jakości, kandydatów na pełnomocników ds. jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien znać wymagania normy IATF 16949:2016 oraz zagadnienia dotyczące branży motoryzacyjnej. Od uczestników wymagane jest posiadanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 (jego kopię należy dołączyć do karty zgłoszenia).

Program

1. Zarys nowego standardu IATF 16949

 • Ewolucja specyfikacji technicznej IATF 16949
 • Zasady certyfikacji 16949:2016
 • Budowa nowego standardu oraz nowe definicje w specyfikacji technicznej IATF 16949:2016

2. Kluczowe wymagania standardu IATF 16949:2016

 • Zarządzanie procesowe, karty procesów i metody monitorowania
 • Tworzenie i zarządzanie dokumentacją – udokumentowane procesy
 • Analiza ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych
 • Wymagania klienta, prawne, normatywne
 • Audyty i podnoszenie kwalifikacji audytorów
 • Role, odpowiedzialności uprawnienia
 • Przegląd zarządzania
 • Inne istotne zagadnienia: np. oprogramowanie, dostawcy, tymczasowe zmiany w nadzorowaniu procesu

3. „Parę słów” o CORE TOOL’SACH

 • Zaawansowane planowanie jakości – APQP,
 • Zatwierdzanie wyrobów przez klienta – PPAP
 • Analiza systemów pomiarowych – MSA
 • Statystyczne sterowanie procesem – SPC
 • Zapobieganie błędom – FMEA
 • Inne narzędzia wynikające z załącznika „B” IATF 16949
 • Umiejętności interpersonalne pełnomocnika – doskonalenie
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Rola komunikacji pozawerbalnej w pracy pełnomocnika
 • Zarządzanie zespołem i własnym czasem
 • Konflikty i metodyka ich rozwiązywania
 • Wystąpienia i prezentacje publiczne
 • Zajęcia warsztatowe

4. Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • noclegi w pokoju jednoosobowym
 • pełne wyżywienie
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie/certyfikat

*Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Pełnomocnika.

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)