current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Obliczanie i projektowanie konstrukcji

Szkolenie jest dla firm, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych.

2,152.50 zł

bez VAT 1,750.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70078

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Nabycie podstaw podejścia koncepcyjnego w projektowaniu konstrukcji spawanych w obszarze ich nośności oraz spełnienia wymagań normatywnych
 • Nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu podstawowych rodzajów obciążeń konstrukcji i jej pracy w danych warunkach, obliczeń wytrzymałościowych i nośności w świetle obowiązujących norm i przepisów

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm przemysłowych z branży metalowej, energetycznej i innych, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Program

 • Podstawy obliczeń konstrukcyjnych
 • Podstawy obliczania spoin
 • Projektowanie spawanych elementów konstrukcyjnych
 • Przygotowanie złączy do spawania i oznaczanie spoin na rysunkach
 • Zachowanie się złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążeń (statyczne, dynamiczne, przełomy)
 • Obciążenie dynamiczne w konstrukcjach spawanych
 • Obciążenia termomechaniczne w konstrukcjach spawanych
 • Aluminiowe konstrukcje spawane
 • Spawanie konstrukcji wykonanych ze stali do zbrojenia betonu

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:- udział w szkoleniu- przerwy kawowe, lunch- profesjonalne materiały szkoleniowe- certyfikat/zaświadczenie

Kontakt