current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TÜV Rheinland Academy: pomagamy wykorzystywać postęp technologiczny i aktywnie kształtować przyszłość.

TÜV Rheinland – nasze dziedzictwo, nasza misja

Technologia kotłów parowych była w swoim czasie motorem postępu gospodarczego. Stanowiła jednak znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Poważne wybuchy kotłów parowych były bowiem na początku pierwszej rewolucji przemysłowej na porządku dziennym.

Dopiero wraz z założeniem stowarzyszenia kontroli kotłów parowych, zwanego DÜV (Dampfkesselüberwachungsverein), a później TÜV Rheinland, wypadki te stały się znacznie rzadsze. Stało się to możliwe dzięki regularnym kontrolom stanu technicznego kotłów parowych, a następnie szkoleniom z zakresu ich prawidłowej konserwacji i eksploatacji.

Co nas wyróżnia

Dostęp do aktualnej wiedzy okazał się być kluczem nie tylko do bezpieczniejszej pracy 140 lat temu, ale przełożył się także na wzbogacenie się i poprawę ogólnej sytuacji obywateli. Już pod koniec XIX wieku TÜV Rheinland był pionierem w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Dziś to już nie kocioł parowy określa poziom umiejętności, ale technologia informacyjna i cyfryzacja, wywierając wpływ na człowieka, społeczeństwo i działalnosć biznesową firm.

Ilość urządzeń podłączonych do Internetu wzrasta szybciej niż liczba ludności świata, a panujący trend odzwierciedlają zjawiska: Internet rzeczy, Network Driving i Przemysł 4.0.

Już teraz powszechna jest świadomość, że wielu młodych ludzi podejmie w przyszłości pracę na stanowiskach, które dopiero się wykształcą. Będą więc potrzebne zupełnie nowe umiejętności i kompetencje, których nie sposób w tej chwili określić.

Kształtowanie przyszłości i jej kontrolowanie to wyzwania, przed którymi staną już wkrótce specjaliści z obszarów technicznych.

Nasza misja: ułatwianie postępu technicznego i ochrona ludzi i środowiska dzięki kompetencjom technicznym

Rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji możliwy jest jedynie pod okiem wykwalifikowanego personelu. Tylko kompetentna kadra pracowników jest w stanie projektować, kontrolować i określać kierunek rozwoju technologii.

Markus Dohm, wiceprezes TÜV Rheinland Academy & Life Care

TÜV Rheinland od ponad 140 lat czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, technologii i środowiska. Naszą misją, jako dostawcy usług badawczych, jest umożliwianie postępu oraz ochrona ludzi i środowiska przed negatywnym wpływem technologii.

Wszystkie przekazywane przez nas kompetencje i kwalifikacje są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stawia nas technologia. Wraz z rozwojem automatyki i sztucznej inteligencji wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie projektowania i zarządzania technologiami, ale też w obszarze zabezpieczenia przd ich negatywnym wpływem. TÜV Rheinland jest wiodącym partnerem w zakresie doskonalenia kompetencji technicznych.

Markus Dohm, wiceprezes TÜV Rheinland Academy & Life Care
Markus Dohm, wiceprezes TÜV Rheinland Academy & Life Care

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w ciągłym podnoszeniu kompetencji technicznych organizacji, zespołów i osób poprzez ukierunkowanie ich kwalifikacji i systematyczne nimi zarządzanie. Zawsze odnosimy się do potrzeb klienta, uwzględniając jednocześnie przyszłe wyzwania rynku.

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i szerokiej wiedzy branżowej, popartej renomą międzynarodowej jednostki, jaką jest TÜV Rheinland.

Współpraca z nami pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji.”