current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - Szkolenia Techniczne

Szkolenia techniczne

Szkolenia techniczne to szeroki wachlarz usług, w których szczególną uwagę kładzie się na aspekt praktyczny omawianych zagadnień. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w danej branży. Skierowane są do wszystkich tych pracowników usług dla przemysłu, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i wiedzę, a w zależności od zakresu szkolenia są to pracownicy techniczni biur konstrukcyjnych, działów produkcyjnych firm wytwarzających konstrukcje metalowe oraz części maszyn, firm usługowo-handlowych z obszaru materiałów konstrukcyjnych, konstruktorzy, mechanicy, automatycy, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn, służby kontroli jakości i utrzymania ruchu, inspektorzy BHP.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • Rysunek techniczny
 • Rysunek izometryczny
 • Materiałoznawstwo
 • Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych
 • Metrologia długości i kąta
 • GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME
 • Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Projektowanie konstrukcji stalowych. Kurs podstawowy i zaawansowany.
 • Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE
 • Dyrektywa RoHS II
 • Kontroler jakości w przemyśle – odpowiedzialność i zadania
 • Bezpieczna eksploatacja i oględziny instalacji regałowej – gospodarka magazynowa

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania dyrektyw
 • Przegląd zagadnień projektowych, przybliżenie i popularyzacja zasad związanych z wdrażanymi zharmonizowanymi normami europejskimi
 • Zdobycie wiedzy na temat zaleceń projektowych w świetle wyników aktualnych badań i testów
 • Możliwość odniesienia i porównania nowo wdrażanych zasad w stosunku do postanowień nadal obowiązujących norm krajowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi konsekwencjami wdrożenia nowych zasad
 • Zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy m.in. z rysunku technicznego, a także jej praktyczne wykorzystanie przy projektowaniu oraz wytwarzaniu elementów, konstrukcji i podzespołów
 • Optymalizacja i zwiększenie skuteczności działań przedsiębiorstwa podczas wprowadzania produktu na rynek krajowy/rynki UE i/lub oddawania go do użytkowania po raz pierwszy
 • Nabycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa metali, ich stopów, a także pozostałych materiałów inżynierskich oraz jej praktyczne wykorzystanie w warunkach produkcyjnych

Co nas wyróżnia?

 • Strosujemy praktyczno-warsztatowe podejście do każdego z realizowanych tematów
 • Nasi trenerzy to praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z szeroko pojętym przemysłem
 • Podczas szkoleń stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń między trenerami a uczestnikami
 • Prezentujemy przykłady dobrych praktyk w każdym z omawianych tematów, dzięki czemu wzmacniamy kompetencje techniczne uczestników
 • Możemy pochwalić się pozytywnymi opiniami uczestników szkoleń i rekomendacjami naszych klientów
 • Oferujemy możliwość realizacji wybranych tematów w formule zdalnej – szkolenia e-learning

Zapisz się na szkolenie!

Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej. Live online

Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych

Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych. Live online

Metrologia długości i kąta

GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME

GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME. Live online

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Live online

Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

Dyrektywa RoHS II. Live online

Kontroler jakości w przemyśle – odpowiedzialność i zadania

Kontroler jakości w przemyśle – Aspekty techniczne. Live online

Kontroler jakości w przemyśle – umiejętności interpersonalne. Live online

Bezpieczna eksploatacja i oględziny instalacji regałowej – gospodarka magazynowa

Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej. Live online

Terminarze i cenniki szkoleń

pdf Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2021 552 KB Pobierz
pdf Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2021 486 KB Pobierz
pdf Terminarz badań nieniszczących 2021 462 KB Pobierz