current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - Systemy Zarzadzania - ISO

Systemy zarządzania

Systemy zarządzania są systemami złożonymi z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów.

W zależności od tego, na jaki aspekt zarządzania organizacją kładzie się nacisk, można wybrać jedną bądź kilka norm i na podstawie wytycznych w nich zawartych wprowadzić system zarządzania odpowiadający danym jej potrzebom.

Niektóre z aspektów zarządzania występują w każdej organizacji – relacje z klientem (system zarządzania jakością wg ISO 9001), wpływ na środowisko (system zarządzania wg ISO 14001), bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników (system zarządzania BHP wg ISO 45001), czy bezpieczeństwo danych personalnych pracowników, danych biznesowych i innych (system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001). Można zatem powiedzieć, że w oparciu o wyżej wymienione normy wszystkie organizacje mogą budować swój własny indywidualny model zarządzania. W niektórych gałęziach przemysłu do ogólnych wymagań normy (ISO 9001) dodano jeszcze specyficzne wymagania branżowe i dzięki temu stworzono dodatkowe standardy, np. dla branży spożywczej czy motoryzacyjnej.

Od 2015 roku obserwuje się zmiany w normach ISO, których celem jest doprowadzenie do identycznej definicji i struktury dla wszystkich systemów zarządzania, a także jednolitego stosowania podstawowych tekstów i terminów. Posiadanie jednolitej struktury jako podstawy certyfikacji dla systemów zarządzania poprawi rozumienie norm i sprawi, że certyfikacja łączona będzie bardziej wydajna.

System zarządzania jakością ISO 9001

ISO 9001 jako podstawowa norma jest ukierunkowana na klienta i „zainteresowane strony”. Charakteryzuje się podejściem zorientowanym na proces i obejmuje „myślenie oparte na ryzyku”. Porusza najważniejsze zagadnienia, do których można zaliczyć zarządzanie ryzykiem, zarządzenie zmianami oraz zarządzanie wiedzą w organizacji.

Wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy można przeprowadzić w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości oraz profilu działalności. Certyfikacja wdrożonego SZJ jest dobrowolna, daje jednak organizacjom wymierne korzyści.

Aby nabyć nowe oraz poszerzyć istniejące już kompetencje, proponujemy szkolenia, w których oprócz wiedzy teoretycznej, kursanci zdobywają również umiejętności praktyczne. Szkolenia te są skierowane m.in. do osób chcących poszerzyć wiedzę na temat efektywnego kreowania i zarządzania systemem zarządzania jakością, zasad zarządzania ryzykiem, a także do pracowników działów jakości, planistów, menagerów produkcji, menagerów firm, kierownictwa średniego i wyższego szczebla, pełnomocników i audytorów.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Audyt u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (drugiej strony)
 • Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (trzeciej strony)

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Zrozumienie użyteczności systemu zarządzania, którego właściwe zastosowanie pozwala na:
  - Usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji
  - Właściwy podział odpowiedzialności i uprawnień poprzez uzyskanie następujących uprawnień dla wybranych pracowników (auditor wewnętrzny, pełnomocnik, auditor wiodący)
  - Zwiększenie zaufania klientów
  - Ujednolicenie zasad postępowania
  - Zwiększenie konkurencyjności
  - Obniżenie kosztów działalności
 • Poznanie wymagań, dokumentowania, zasad wdrażania, planowania wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • Poznanie zasad związanych z wdrażaniem działań zarządzania ryzykiem w organizacji, wybranych zasad oceny ryzyka, umiejętność zastosowania zasad zarządzania ryzykiem w organizacji w wybranych aspektach

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie przeprowadzone rzeczowo i praktycznie. Prowadzący z ogromnym doświadczeniem.

Monika Domek, WILHELM HERM. MÜLLER POLSKA Sp. z o.o.

Szkolenie przydatne – rozwijające wiedzę i praktykę z zakresu ISO 9001:2015.

Anna Ochocka, WOB Beczkopol Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001

System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001. Live online

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Audyt u dostawcy jako narzędzie skutecznego nadzoru

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 (2+2)

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (drugiej strony)

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (trzeciej strony)

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca zasady wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 ma zastosowanie w każdej organizacji, która zdecyduje się działać zgodnie z ustaloną polityką i celami środowiskowymi.

Szkolenia adresowane są do pracowników i osób prywatnych pragnących zdobyć nową wiedzę lub kwalifikacje. Będą to więc osoby zainteresowane tematyką efektywnego zarządzania systemem środowiskowym lub energią, członkowie zespołów wdrożeniowych i roboczych odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu, audytorzy i pełnomocnicy. A także osoby prowadzące działalność gospodarczą – właściciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zainteresowani gospodarką wodno-ściekową oraz pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki środowiskowej w firmach.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (trzeciej strony)

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Zrozumienie użyteczności norm, których wdrożenie pozwala na:
  - Poprawę efektywności zużycia surowców, energii oraz zmniejszenie ilości odpadów
  - Zmniejszenie ryzyka awarii i zagrożeń środowiskowych
  - Właściwy podział odpowiedzialności i uprawnień poprzez uzyskanie następujących uprawnień dla wybranych pracowników: audytor wewnętrzny, pełnomocnik, audytor wiodący
  - Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi podmiotów gospodarczych
 • Zdobycie umiejętności wypełniania raportów wynikających z przepisów prawa środowiskowego
 • Właściwa identyfikacja obowiązków, które spoczywają na organizacj
 • Poznanie wymagań, dokumentowania, zasad wdrażania, planowania wdrożenia systemów

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny. Przedstawione informacje z pewnością przydadzą się w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę zasługuje postawa trenera, który wykazuje się ogromną wiedzą, zaangażowaniem i profesjonalizmem, tworząc przy tym bardzo przyjazną atmosferę! Dziękuję!

Adrian Zając, AZ Management Adrian Zając

Profesjonalne przygotowanie trenera i przede wszystkim dostosowanie materiałów szkoleniowych w sposób teoretyczny, jak i praktyczny. Ćwiczenia pomogą w dostosowaniu dokumentacji do nowej normy zarządzania środowiskowego.

Sylwia Szewczyk, DONE! Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.

Profesjonalne przygotowanie zgodnie z oczekiwaniami. Wysokie kompetencje trenera oraz materiały szkoleniowe bardzo przydatne.

Anita Osowska, DONE! Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Katarzyna Medyńska, AZ Management Adrian Zając

Szkolenie bardzo dobre, przydatne w pracy.

Aleksandra Świętek, Spinko Sp. z o.o.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Prowadzący w jasny i czytelny sposób przekazał wiedzę.

Tomasz Wikierski, Lacroix Electronics Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001

System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. Live online

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (trzeciej strony)

System zarządzania energią ISO 50001

Zarządzanie zużyciem energii staje się koniecznością dla coraz większej liczby firm i instytucji. Rosnące ceny energii wpływają bowiem niekorzystnie na rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Z tego też powodu firmy decydują się na wdrożenie systemu zarządzania energią, zgodnego z normą ISO 50001, zyskując tym samym możliwość uporządkowania i pełnej kontroli kosztów. ISO 50001 wskazuje organizacjom, jak tworzyć procesy niezbędne do poprawy wykorzystywania energii w zakresie ich działalności. Propaguje też ideę systematycznego nią zarządzania, która prowadzi do obniżenia zarówno kosztów, jak i emisji gazów cieplarnianych. Norma ta umożliwia organizacji opracowanie i wdrożenie zasad oraz celów, z uwzględnieniem wymogów prawnych w kluczowych kwestiach energetycznych. Ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji, które pragną w sposób systemowy zarządzać swoimi aspektami energetycznymi.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania energią – podstawy ISO 50001
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001
 • ISO 50001:2018 – zmiany w systemie zarządzania energią

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie w jasny i czytelny sposób obrazuje istotę systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Ćwiczenia praktyczne dają bardziej rzeczywisty obraz niż wyłącznie część teoretyczna.

Martyna Grempka, Mahle Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania energią – podstawy ISO 50001

System zarządzania energią – podstawy ISO 50001. Live online

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001

ISO 50001:2018 – zmiany w systemie zarządzania energią

System zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949

IATF 16949 to standard dla branży automotive, który po ostatnim dostosowaniu odnosi się również do niedawno wprowadzonej wersji normy ISO 9001:2015. Standard wraz z obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym specyficznymi wymaganiami klienta oraz wymaganiami normy ISO 9001:2015 definiuje podstawowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym.

IATF tworzy międzynarodowa grupa producentów pojazdów: BMW Group, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors Corporation, PSA Peugeot-Citroen, Renault i Volkswagen oraz krajowe stowarzyszenia handlowe: AIAG (Ameryka), VDA (Niemcy), SMMT (Wielka Brytania), ANFIA (Włochy) i FIEV (Francja).

O certyfikację IATF może ubiegać się każda organizacja, która:

 • Realizuje procesy wytwarzania (powstawanie, przetwarzanie materiałów produkcyjnych, części lub podzespołów oraz montaż, obróbkę cieplną, galwaniczną malowanie i inne operacje wykańczające) wyrobów seryjnych lub serwisowych związanych z przemysłem motoryzacyjnym
 • Wytwarza produkty „ogólnego” przeznaczenia (np. tworzywa sztuczne, stal), które trafiają następnie do klientów z branży motoryzacyjnej
 • Wytwarza części zamienne zatwierdzone przez producenta samochodów (OEM) i dostarczane mu do dystrybucji w sieci serwisowej

Branży motoryzacyjnej nie stanowią wszelkie pojazdy nieseryjne, pojazdy górnicze, maszyny leśne i budowlane, wózki elektryczne (typu Melex) oraz wszelkie pojazdy, które nie mogą poruszać się po autostradach.

Szkolenia dla przemysłu motoryzacyjnego skierowane są do wszystkich tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i wiedzę m.in. z zakresu następujących obszarów:

 • IATF 16949 – specyfikacja techniczna określająca wymagania dla dostawców w przemyśle motoryzacyjnym
 • Standardy VDA – opracowane przez Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Samochodowego na potrzeby audytów u dostawców w przemyśle motoryzacyjnym
 • Specyficzne wymagania klienta CSR, m.in. Fiat, GM, VW, PSA, Ford, Daimler, Jaguar Land Rover

W ofercie szkoleń m.in.:

 • Wymagania standardu IATF 16949
 • Audytor wewnętrzny IATF 16949
 • Pełnomocnik systemu IATF 16949
 • Specyficzne wymagania VW dla dostawców przemysłu samochodowego (FORMEL Q)
 • Audyt/Audytor wewnętrzny procesu produkcyjnego wg wymagań specyfikacji VDA 6.3
 • Audyt wyrobu wg wymagań specyfikacji VDA 6.5

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie zgodne z oczekiwaniami. Prowadzone w interesujący i zrozumiały sposób. Materiały szkoleniowe przygotowane w przystępny sposób.

Anna Januszka, Tenneco Automotive Polska

Dziękuję bardzo za miłe i bardzo wyczerpujące w swej treści szkolenia. Pani trener – super!

Katarzyna Dembek, HOERBIGER Automotive Sp. z o.o.

Bardzo dobrze połączona teoria z praktyką.

Anna Bereźnicka, hmp Heidenhain Microprint Polska Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie!

Wymagania standardu IATF 16949

Wymagania standardu IATF 16949:2016. Live online

Audytor wewnętrzny IATF 16949

Pełnomocnik systemu IATF 16949

Specyficzne wymagania VW dla dostawców przemysłu samochodowego (FORMEL Q)

Audyt/Audytor wewnętrzny procesu produkcyjnego wg wymagań specyfikacji VDA 6.3

Audyt wyrobu wg wymagań specyfikacji VDA 6.5

Systemy zarządzania w branży spożywczej

System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 jest pierwszym międzynarodowym standardem jakości dla przedsiębiorstw w całym łańcuchu produkcyjnym w przemyśle spożywczym, łącznie z produkcją pierwotną, firmami transportowymi i sprzedawcami. Struktura i treść ISO 22000 bazuje na wymaganiach systemu zarządzania jakością opisanych w normie ISO 9001 z poszerzeniem o zasady HACCP. Szkolenia HACCP są etapem przygotowującym do szkolenia właściwego dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Ponadto, pozwalają łatwo i rzetelnie przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie.

W branży spożywczej znaczną rolę odgrywają też inne standardy.

I tak, standardy BRC zostały opracowane przez zrzeszenie brytyjskich detalistów na potrzeby rynku Wielkiej Brytanii, znajdując jednocześnie duże zainteresowanie również w pozostałych krajach Europy oraz Ameryki.

Rodzina standardów BRC to:

 • BRC Food – jasno określa wymagania dla bezpieczeństwa żywności. Obejmuje następujące obszary działania zakładu produkcyjnego: system HACCP, system zarządzania jakością, zakład i środowisko produkcji, kontrolę produktu, kontrolę procesu, personel
 • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials – stawia wymagania wobec producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności, jak również o innym przeznaczeniu. Reguluje system zarządzania jakością, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, standardy środowiska, kontrolę produktu i procesu, personel. BRC Packaging został stworzony przez British Retail Consortium (BRC) i Institute of Packaging (IoP)
 • BRC Consumer Products – skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.), przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. Standard obejmuje następujące obszary: system zarządzania jakością, zakład i środowisko produkcji, kontrolę produktu, kontrolę procesów produkcyjnych, personel

IFS International Food Standard został z kolei stworzony przez Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego (HDE) dla produktów wytwarzanych pod marką własną i sprzedawanych w niemieckich oraz francuskich sieciach handlowych. Celem standardu jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów dostarczanych do sieci handlowych. Obejmuje wiele wymagań związanych ze zgodnością wyrobów ze specyfikacjami klientów, a jego założeniem jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System HACCP wg normy ISO 22000 – podstawy
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
 • Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
 • ISO 22000:2018 – zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • System FSSC 22000 wersja 5.0. Producenci żywności
 • System FSSC 22000 wersja 5.0. Producenci opakowań
 • Standard IFS Food
 • Standard BRC Food
 • Standard BRC GS PM
 • Standard BRC CP
 • Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS)
 • Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS)
 • Food Defense – Obrona żywności
 • Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie odbyło się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Liczne ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było ciekawe i wniosło wiele wiedzy w tym zakresie. Gorąco polecam.

Aleksandra Królak, PHU Andrzejewski Łukasz

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny przez kompetentnego trenera. Sposób przekazywania wiedzy bardzo zróżnicowany, a przy tym zrozumiały. Szkolenie pozwalające na bardzo dobre zrozumienie tematu w teorii i praktyce.

Iga Prokurat, ZSP Dobosz Daniel Dobosz

Zapisz się na szkolenie!

System HACCP wg normy ISO 22000 – podstawy

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

ISO 22000:2018 – zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności

ISO 22000:2018 – Zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Live online

System FSSC 22000 wersja 5.0. Producenci żywności

System FSSC 22000 wersja 5.0. Producenci opakowań

Standard IFS Food (IFS Food Standard Version 6.1)

Standard BRC Food (Global Standard for Food Safety Issue 8)

Standard BRC GS PM (Global Standard for Packaging Materials Issue 6)

Standard BRC GS PM (Global Standard for Packaging Materials Issue 6). Live online

Standard BRC CP (Global Standard for Consumer Products)

Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS)

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej (ISO 22000, BRC, IFS)

Food Defense – Obrona żywności

Food Defense – Obrona żywności. Live online

Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności

System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych ISO 13485

Przemysł medyczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i dynamicznych sektorów. Jednocześnie chcąc uzyskać dostęp do rynku sprzętu medycznego, ściśle uregulowanego w skali globalnej, należy spełnić liczne wymogi regulacyjne w zakresie rozwoju, produkcji, wprowadzania do obrotu i nadzoru.

Grupę docelową stanowią zarówno producenci wyrobów medycznych, jak również firmy zajmujące się serwisowaniem i dystrybucją wyrobów medycznych.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych – podstawy ISO 13485
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych ISO 13485
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych ISO 13485

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych – podstawy ISO 13485

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych ISO 13485

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych ISO 13485

System zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla laboratoriów badawczych i testujących. Stanowi techniczne uzupełnienie do ISO 9001. Jest związana z kompetencjami technicznymi laboratorium i dotyczy jego wyposażenia, spójności pomiarowej, metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji, personelu, warunków lokalowych i środowiskowych pobierania próbek, postępowania z obiektami badań i wzorcowań, a także zapewnienia jakości wyników oraz ich przedstawiania.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania w laboratorium
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025
 • Rola i zadania kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium

Zapisz się na szkolenie!

ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania w laboratorium

ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025

Rola i zadania kierownika ds. jakości i kierownika technicznego w laboratorium

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma, która określa wymogi dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 11 obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie aktywami
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Zarządzanie systemami i sieciami
 • Kontrola dostępu
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami

Grupę docelową stanowią organizacje posiadające i przetwarzające duże ilości danych (często wrażliwych) – duże instytucje ochrony zdrowia, instytucje administracji publicznej, instytucje finansowe (brokerzy, instytucje ubezpieczeniowe), firmy zajmujące się usługami ochrony, biura tłumaczeń, a także firmy informatyczne.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – podstawy ISO/IEC 27001
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania bezpieczeństwem informacji – podstawy ISO/IEC 27001

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania stanowi połączenie norm ISO 9001 z ISO 14001 oraz ISO 45001 lub ISO 50001 – współdziałających ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniających. Jest gwarancją wysokiej jakości produktów i/lub usług i zadowolenia klienta oraz zarządzania ochroną środowiska, a także bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy czy zarządzaniem energią. Zintegrowanie systemów umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001)

Zapisz się na szkolenie!

Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001)

Ponadto, proponujemy udział w następujących szkoleniach z innych norm:

 • Zarządzanie ryzykiem ISO 31000
 • Bezpieczeństwo powszechne – system zarządzania ciągłością działania – podstawy i wdrożenie ISO 22301
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301
 • Antykorupcyjny system zarządzania – podstawy ISO 37001
 • Audytor wewnętrzny antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001
 • Pełnomocnik antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001
 • AS/EN 9100 rewizja D
 • Audytor wewnętrzny AS/EN 9100 rewizja D

Zapisz się na szkolenie!

Zarządzanie ryzykiem ISO 31000

Bezpieczeństwo powszechne – system zarządzania ciągłością działania – podstawy i wdrożenie ISO 22301

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301

Antykorupcyjny system zarządzania – podstawy ISO 37001

Audytor wewnętrzny antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001

Pełnomocnik antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001

Audytor wewnętrzny AS/EN 9100 rewizja D

Co nas wyróżnia?

 • Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów – praktyków na co dzień związanych z branżą, co umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z danej dziedziny
 • Szkolenia wzbogacamy o warsztaty
 • Analizujemy potrzeby klientów już na etapie planowania szkolenia
 • Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
 • Wystawiamy certyfikaty, które uznawane są na całym świecie

Terminarze i cenniki szkoleń

pdf Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2022 556 KB Pobierz
pdf Terminarz systemów zarządzania – Wakacyjna Akademia Szkoleń 2022 – OSTATNIE TERMINY PRZED ZMIANĄ CEN! 233 KB Pobierz
pdf Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2022 498 KB Pobierz
pdf Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2022 487 KB Pobierz
pdf Terminarz badań nieniszczących 2022 463 KB Pobierz