current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - Spawalnictwo - Szkolenia Spawaczy

Spawalnictwo

Światowy przemysł metalurgiczny, zorientowany na produkcję szeregu urządzeń, obiektów i konstrukcji, wykorzystuje w różnym stopniu dostępne procesy technologiczne – kucie, odlewanie, walcowanie oraz spawanie. Spawanie jest procesem technologicznym, niezbędnym w wielu gałęziach przemysłu, które związane są m.in. z obróbką metali czy tworzeniem konstrukcji metalowych.

Oferta szkoleń dla branży spawalniczej jest skierowana do spawaczy i monterów, spawalników, pracowników kontroli jakości, technologów, pracowników biur konstrukcyjnych, działów technologicznych firm wytwarzających konstrukcje metalowe oraz części maszyn i podzespoły, pełnomocników i audytorów, ale także do kadry spawalniczej średniego szczebla, technologów, niespawalniczej kadry technicznej w zakładach stosujących spawalnicze procesy produkcyjne, jak również do osób zajmujących się problematyką kosztów spawania, optymalizacją procesów produkcji i innych.

W ofercie specjalistycznych szkoleń dla branży spawalniczej m.in.:

 • Specjalista Spawalnik TÜV
 • Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne
 • Zmiany w normie EN 1090-2:2018 dla wytwórców konstrukcji stalowych
 • Przygotowanie zakładu do wdrożenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji
 • Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090
 • Pełnomocnik ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090
 • Kwalifikowanie technologii spawania
 • Rysunek techniczny w spawalnictwie
 • Obliczanie i projektowanie konstrukcji w spawalnictwie
 • Wyposażenie i metody spajania
 • Materiały, ich spawalność i spajanie
 • Obliczanie kosztów procesu spawania
 • Obróbka cieplna i metaloznawstwo

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Ugruntowanie umiejętności niezależnego prowadzenia, przygotowywania i monitorowania procesów produkcyjnych dla prostych i nieskomplikowanych konstrukcji
 • Nabycie odpowiednich kompetencji spawalniczych pozwalających na wsparcie cyklu produkcyjnego w aspekcie zarówno technicznym, jak i biznesowym
 • Zapewnienia najwyższej jakości i kontroli produktów firmy przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas całego procesu spawania
 • Zaznajomienie się z podstawowymi procesami spawalniczymi, ich zaletami i ograniczeniami
 • Zrozumienie zjawisk zachodzących podczas spawania i nabycie umiejętności stawiania prawidłowej diagnozy dotyczącej możliwych problemów (np. pękania, odkształceń spawalniczych) oraz stosowania odpowiednich środków zaradczych
 • Poznanie źródeł kosztów w procesie spawania, sposobów ich obniżania oraz nabycie umiejętności ilościowego porównywania kosztów dla różnych wariantów spawania
 • Zdobycie umiejętności interpretacji oznaczeń spoin na rysunkach
 • Uzyskanie wiedzy na temat światowych instytucji i systemu normalizacyjnego obowiązującego w obszarze spawalnictwa

Co nas wyróżnia?

 • Oferujemy przekrojowy wybór szkoleń z obszaru spawalnictwa, podczas których poruszane są kluczowe dla branży aspekty, m.in. norm PN-EN ISO 14731, EN ISO 3834-3/4, EN 1090-2 i 3, ASME, dyrektywa 2014/68/UE (PED)
 • Posiadamy wiedzę na temat najnowszych trendów w branży
 • Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów – praktyków na co dzień związanych z branżą, co umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z danej dziedziny
 • Szkolenia wzbogacamy o warsztaty pokazowo-praktyczne
 • Prezentujemy przykłady dobrych praktyk w każdym z omawianych tematów, dzięki czemu wzmacniamy kompetencje techniczne uczestników
 • Oferujemy możliwość realizacji wybranych tematów w formule zdalnej – szkolenia live online

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Jako uczestnik szkolenia Specjalista Spawalnik TÜV w edycji 2015/2016, pracownik biura nadzoru budowy statków, chciałbym wyrazić pozytywną opinię o przebytym szkoleniu. Pozwoliło mi ono powiększyć wiedzę o spawaniu, dodało pewności siebie w pracy, pozwoliło na poznanie wspaniałych ludzi, kadry TÜV i pozostałych uczestników szkolenia. Każde z zajęć były starannie przygotowane przez prowadzących, otrzymane materiały szkoleniowe były bardzo dobrze wykonane i przydatne. Zajęcia prowadzone były w znakomitej atmosferze przez znakomitych wykładowców, wykładowców z doskonałym doświadczeniem zawodowym, zdobytym przez długie lata pracy. Pytania uczestników były znakomicie wyjaśniane. Zajęcia praktyczne były bardzo dobrze zorganizowane. Jestem bardzo zadowolony i dziękuję bardzo kadrze TÜV Rheinland za wspaniale przygotowane szkolenie.

Paweł Marzec, Inspektor Nadzoru Budowy Kadłuba Statku

Zapisz się na szkolenie!

Specjalista Spawalnik TÜV

Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne

Wymagania normy EN 1090-2 dla wytwórców konstrukcji stalowych

Wymagania normy EN 1090-2 dla wytwórców konstrukcji stalowych. Live online

Przygotowanie zakładu do wdrożenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji według normy EN 1090

Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

Pełnomocnik ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

Kwalifikowanie technologii spawania

Rysunek techniczny w spawalnictwie

Obliczanie i projektowanie konstrukcji w spawalnictwie

Wyposażenie i metody spajania

Materiały, ich spawalność i spajanie

Obliczanie kosztów procesu spawania

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów metali

Wymagania normy EN 15085

Terminarze i cenniki szkoleń

pdf Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2022 554 KB Pobierz
pdf Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2022 492 KB Pobierz
pdf Terminarz badań nieniszczących 2022 334 KB Pobierz