current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - LEAN SIX SIGMA

Koncepcja zarządzania Lean

Jedną ze skutecznych metod ograniczenia kosztów organizacji jest zastosowanie koncepcji tzw. „szczupłego zarządzania” – Lean Management. Najogólniej jest to dążenie do maksymalnego wyszczuplenia przedsiębiorstwa zarówno w obszarze zarządzania, produkcji, jak i administracji. Oznacza to na przykład ciągłe obniżanie kosztów, podwyższanie jakości, skracanie cykli realizacji produkcji, zdobywanie nowych klientów.

Jest to nowatorska koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana szczególnie w procesie restrukturyzacji. Koncepcja ta narodziła się w Japonii i jest obecnie jedną z najpopularniejszych całościowych filozofii zarządzania.

Koncepcja Lean to przełomowy wynalazek w dziedzinie organizacji produkcji, gdyż pozwala na ograniczenie zużycia wszystkiego, co potrzebne w procesie produkcyjnym, dając w efekcie produkt, który odpowiada w większym stopniu oczekiwaniom klientów i wytworzony jest po dużo niższych kosztach niż produkt wytworzony w systemie tradycyjnej masowej produkcji.

Aby wdrożyć koncepcję szczupłego zarządzania w firmie, należy zastosować konkretne metody.

Główne narzędzia stosowane w Lean Manufacturing

Six Sigma

Six Sigma to metoda zarządzania, polegająca na ciągłym obniżaniu kosztów poprzez obniżanie kosztów złej jakości. Posiada określone międzynarodowe standardy, co nie jest bez znaczenia. Może być wdrażany równolegle z innymi, istniejącymi już systemami zarządzania jakością, zintegrowanym systemem zarządzania jakością i środowiskiem, będąc ich rozwinięciem i wyższym poziomem świadomości jakościowej w firmie. Ponadto, metodę Six Sigma mogą stosować wszystkie organizacje we wszystkich sektorach gospodarki, a zatem firmy produkcyjne, usługowe, finansowe, informatyczne, jednostki opieki zdrowotnej czy administracji. Głównym celem Six Sigma jest zarządzanie jakością poprzez redukcję kosztów wytwarzania i kontroli nad produktem.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • Certyfikowany Koordynator Lean
 • Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją
 • 5S – Efektywna organizacja środowiska pracy
 • SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Kaizen – Program ciągłego doskonalenia
 • VSM- Mapowanie strumienia wartości
 • Six Sigma White Belt
 • Six Sigma Green Belt

Szkolenia otwarte oraz te z zakresu metod i narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management realizujemy również w formule zamkniętej.

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Poznanie i zrozumienie korzyści wynikających z zastosowania filozofii Lean oraz jej poszczególnych narzędzi
 • Forma warsztatowa pozwoli przećwiczyć poznane narzędzia i zapoczątkować proces zmian oraz nawyków poprzez:
  - motywację uczestników do działania
  - rozwinięcie umiejętności planowania działań
  - ustrukturalizowanie metody rozwiązywania problemów
  - poznanie przykładów systemów z innych organizacji
 • Zrozumienie procesu ciągłego doskonalenia i konieczności nieustannej pracy nad stanem obecnym, doskonalenie standardów pracy, środowiska pracy i siebie
 • Poznanie metod rozwiązywania problemów organizacji w oparciu o dane i fakty

Co nas wyróżnia?

 • Interaktywny charakter szkoleń – szkolenia prowadzone w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
 • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzących szkolenia ekspertów
 • Koncentracja na wykorzystaniu wiedzy w praktyce
 • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi Lean i Six Sigma w różnych organizacjach
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Certyfikat potwierdzający kompetencje (dotyczy szkolenia Certyfikowany Koordynator Lean oraz szkoleń z zakresu Six Sigma)

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Szkolenie bardzo dobre, osoba prowadząca kompetentna, znająca zasady lean. Bardzo dobry przekaz informacji.

Paweł Kula

Szkolenie rzeczowe. Profesjonalnie przygotowane materiały i prezentacja. Duża wiedza prowadzącego z zakresu tematyki szkolenia.

Krzysztof Hernik, Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Szkolenie merytorycznie ukazujące wykorzystanie teorii w praktyce na bazie bardzo dobrej gry symulacyjnej.

Robert Łaciak

Zapisz się na szkolenie!

Certyfikowany Koordynator Lean

Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją

5S – Efektywna organizacja środowiska pracy

SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia

TPM – Total Productive Maintenance

Kaizen – Program ciągłego doskonalenia

VSM- Mapowanie strumienia wartości

Projekty wdrożeniowe Lean:

 • Kompleksowe wdrożenie Lean oraz poszczególnych jego narzędzi

Usługi doradcze w ramach projektów Lean:

 • Optymalizacja przepływu materiału, produktu i informacji przez proces produkcyjny
 • Projektowanie i wdrażanie layoutu stanowisk na halach produkcyjnych
 • Eliminacja strat w procesach produkcyjnych
 • Skrócenie czasu przezbrojeń i przygotowań do produkcji (SMED)
 • Usprawnienie procesu logistyki wewnętrznej
 • Projektowanie layoutu i organizacja magazynów
 • Wdrażanie 5S
 • Wdrażanie systemu KAIZEN
 • Optymalizacja frachtów
 • Wprowadzanie KPI i wizualizacji
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu się

Terminarze i cenniki szkoleń

pdf Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2022 556 KB Pobierz
pdf Terminarz systemów zarządzania – Wakacyjna Akademia Szkoleń 2022 – OSTATNIE TERMINY PRZED ZMIANĄ CEN! 233 KB Pobierz
pdf Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2022 498 KB Pobierz
pdf Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2022 487 KB Pobierz
pdf Terminarz badań nieniszczących 2022 410 KB Pobierz