current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TÜV Rheinland Academy: oferujemy szeroki wachlarz formatów nauczania, dostarczanych w razie potrzeby na miejscu. Złóż zapytanie!

W czasie epidemii koronawirusa skorzystaj z naszej oferty szkoleń i certyfikacji online.

W czasie epidemii koronawirusa skorzystaj z naszej oferty szkoleń i certyfikacji online.

Wybierz jedno z naszych szkoleń lub egzaminów online i zdobądź specjalistyczną wiedzę.

Kompetencje techniczne a doskonalenie usług

Koncentrujemy się na zarządzaniu jakością, zarządzaniu środowiskiem, bezpieczeństwie IT i ochronie danych oraz na przyszłych problemach, takich jak Smart Factory

TÜV Rheinland jest wiodącym partnerem w zakresie doskonalenia kompetencji technicznych, dzięki czemu firmy, również te z sektora publicznego, mogą podnosić jakość świadczonych usług, czy to z obszaru zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też bezpieczeństwa IT i ochrony danych. TÜV Rheinland oferuje również szkolenia z tematyki Smart Factory i mobilności.

Poszczególne zagadnienia omawiane są na szkoleniach i seminariach, podczas których wykwalifikowana kadra trenerska dzieli się wiedzą praktyczną. Szkolenia TÜV Rheinland uwzględniają zróżnicowany poziom wiedzy i potrzeby uczestników, pozwalają poznać zagadnienie od podstaw, aż do poziomu eksperckiego, są odpowiednie dla personelu technicznego i kierownictwa. Rozwiązania TÜV Rheinland umożliwiają działom kadr dobór i kształtowanie odpowiednich ścieżek kariery pracowników.

Zróżnicowane metody przyswajania wiedzy

Zdaniem naukowca Hermanna Ebbinghausa zapamiętanie a następnie przywołanie wiedzy przez wykwalifikowanych pracowników zależy od rodzaju materiału szkoleniowego. Ponieważ przywiązujemy wagę do trwałych efektów szkoleń, materiały TÜV Rheinland mają zróżnicowaną formę, a same szkolenia odbywają się z uwzględnieniem różnych formatów i częstotliwości.

W celu zwiększenia motywacji do nauki przygotowano:

 • Tradycyjne szkolenia otwarte
 • Szkolenia e-learning z wykorzystaniem komputerów PC lub tabletów
 • Mobilne aplikacje do nauki
 • Szkolenia online prowadzone na żywo (LOT)
 • Gamifikację, szkolenia oparte na formule gry
 • Blended Learning
 • Zarządzanie instrukcjami w korporacji poprzez system oparty na Internecie
 • Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną

Eksperci TÜV Rheinland służą pomocą w wyborze odpowiedniej formy szkolenia, dostosowując jego tryb do potrzeb klienta. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy, mogą mieć również miejsce w jednym z ośrodków TÜV Rheinland na świecie.

Learning 2.0: kompleksowe usługi u jednego dostawcy

TÜV Rheinland jako wiarygodny partner planuje, rozwija i ocenia cały proces przyswajania wiedzy. Oferuje aktywne wsparcie w zakresie indywidualnego utrzymania wykwalifikowanych pracowników i promocji talentów. Służy wiedzą doświadczonej kadry trenerskiej.

Weryfikacja kompetencji

Osoby otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach, ale mają też możliwość zdobycia certyfikatów poprzez podejście do egzaminu organizowanego przez niezależną jednostkę certyfikującą PersCert TÜV . Dzięki certyfikatowi PersCert TÜV możliwe jest zweryfikowanie faktycznie posiadanych kompetencji i wiedzy.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland:

 • Gwarantowana wiedza specjalistyczna
 • Szeroki wachlarz form kształcenia
 • Kompaktowe szkolenia
 • Nacis na praktyczny aspekt szkoleń
 • Elastyczne i innowacyjne metody przekazywania wiedzy
 • Bliskość lokalizacji, w których realizowane są szkolenia
 • Możliwość kształcenia się z wykorzystaniem szkoleń online
 • Wsparcie w zarządzaniu pracownikami i promowaniu talentów
 • Weryfikacja kompetencji przez PersCert TÜV

Temat Referencje

Dowiedz się, jak firmy i osoby prywatne zarządzają kompetencjami.