current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Rozpocznij razem z nami inspirującą drogę rozwoju: TÜV Rheinland Academy jest wiodącym kompanem kompetencji w zakresie zagadnień technicznych.

Szerokie horyzonty dzięki inspiracjom od TÜV Rheinland

Czym jest VUCA? Termin VUCA* (ang. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) odnosi się do zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, które powodowane są w firmach przez cyfrową transformację.

VUCA może oddziaływać dwojako.

Z jednej strony powodować zmniejszenie zaufania do przyszłości ze strachu przed zmianą i niewiadomą, negatywnie wpływając na procesy zarządzania i w efekcie na pracowników i całą organizację.

Z drugiej stanowić szansę na rozwój. Gdy kadra zarządzająca dostrzega zmienność i niepewność jako szansę dla organizacji i nie boi się obierać nowych celów i opracowywać nowych strategii na ich osiągnięcie.

To, co odróżnia od siebie te dwa sposoby myślenia i reagowania na VUCA to posiadane kompetencje i know-how oraz entuzjazm i apetyt na sukces.

Jak się zainspirować:

  • Dowiedz się więcej o ambitnych, międzynarodowych projektach firm, dla których konkretne, zdobytwe w profesjonalny sposób, kompetencje były niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
  • Poznaj ludzi, którzy spełnili swoje marzenia i dzięki wiedzy i kwalifikacjom poszerzyli zawodowe horyzonty.
  • Uzyskaj informacje o możliwościach i wyzwaniach związanych z rozwojem nowych technologii oraz dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.
  • Odkryj najnowsze narzędzia, strategie i usługi, które pomogą organizacji przejsć przez cyfrową transformację.
  • Spraw, aby analizy korporacyjne były źródłem inspiracji i przekładały się na konkretne działania.

Obszary zainteresowań TÜV Rheinland

Poznaj zarządzanie kompetencjami i dowiedz się, jak to robić poprawnie.
Temat Kompetencja

Czym są kompetencje, jak działa zarządzanie kompetencjami i dlaczego jest ono istotnym elementem zabezpieczenia przyszłości firm.

W miarę jak wiedza staje się coraz szybciej przestarzała, co to oznacza dla przyszłości nauki?
Temat Przyszłość kształcenia

Wiedza techniczna coraz szybciej traci na aktualności. Jak ten fakt wpływa na proces i potrzebę ciągłego kształcenia?

Aspiracje i oczekiwania pracowników zmieniają się, dlatego musimy ponownie się zastanowić, jak nimi zarządzać.
Temat Przywództwo 4.0

Co dla kadry zarządzającej oznacza pojawienie się na rynku pracowników nowej generacji, dla których urządzenia cyfrowe są integralną częścią świata?

Cyfryzacja oznacza, że menedżerowie i pracownicy muszą ponownie przemyśleć swoje role.
Temat Cyfryzacja

Człowiek jest motorem zmian społecznych, również transformacji cyfrowej. Potrzeba ponownego podkreślenia, jaką wartość stanowi każda jednostka.

Dowiedz się więcej na ten temat w TÜV Rheinland Academy i daj się zainspirować.
Temat Więcej

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o usługach TÜV Rheinland Academy lub zagłębić się w nasze tematy X.4? Jeśli tak, to jesteś w odpowiednim miejscu!