current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikacja personelu w celu zapewnienia długoterminowego sukcesu w zarządzaniu. Odkryj możliwości, korzyści i procesy już teraz.

W czasie epidemii koronawirusa skorzystaj z naszej oferty szkoleń i certyfikacji online.

W czasie epidemii koronawirusa skorzystaj z naszej oferty szkoleń i certyfikacji online.

Wybierz jedno z naszych szkoleń lub egzaminów online i zdobądź specjalistyczną wiedzę.

Potwierdzenie kompetencji

Aby sprostać coraz to większym wymaganiom, jakie niesie ze sobą rozwój technologii, konieczne jest posiadanie kompetencji technicznych. Kwalifikacje powinny wiązać się z określonym poziomem wiedzy i umiejętności – tego oczekuje się od firm i pracowników i to ostatecznie wpływa na jakość produktów i świadczonych usług.

PersCert TÜV to niezależna jednostka certyfikująca, której eksperci bezstronnie i wiarygodnie potwierdzają wiedzę i kwalifikacje personelu zgodnie z międzynarodową normą ISO 17024.

Jako bezstronna i niezależna jednostka badawcza oceniamy z dokładnością i wiarygodnością zarówno nabyte, jak i istniejące kwalifikacje, zgodnie z międzynarodowo uznaną normą ISO 17024.

Potwierdzenie kompetencji przez PersCert TÜV zwiększa atrakcyjność firm. Wpływa też na zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej pracowników. Certyfikat PersCert stanowi niezależne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Potwierdzamy kwalifikacje w następujących obszarach:

  • Produkcja i technologia
  • Jakość
  • Zrównoważony rozwój
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
  • Energia
  • IT i ochrona danych
  • Służba zdrowia
  • Bezpieczeństwo
  • Usługi i sprzedaż

Przeprowadzamy weryfikację kompetencji technicznych i zawodowych personelu, każdego roku na całym świecie wystawiając osobom około 30 000 certyfikatów i przeprowadzając ponad 750 tego typu certyfikacji. Zwiększamy zaufanie firm do swoich pracowników, umożliwiamy porównywanie na poziomie globalnym posiadanych przez zatrudnione osoby kompetencji i kwalifikacji.

Wiarygodne dowody kompetencji dla zwiększenia konkurencyjności.
Temat Wzrost konkurencyjności dzięki potwierdzonym kompetencjom

PersCert TÜV weryfikuje kwalifikacje pracowników zgodnie ze znormalizowanymi procedurami lub w oparciu o opracowane na zamówienie programy certyfikacji personelu.

Trwałe uznanie poprzez akredytowane procesy
Temat Uznanie kwalifikacji poprzez akredytowane procesy

Globalne rynki wymagają porównywalnej na całym świecie wiedzy – potwierdź swoim partnerom i klientom, że kwalifikacje i umiejętności pracowników Twojej firmy spełniają najwyższe wymagania.

Klienci na całym świecie pokładają zaufanie w naszym doświadczeniu. Uzyskaj informacje już teraz.
Temat Referencje

Zobacz, jak inne firmy wykorzystują certyfikaty personelu w obszarze rekrutacji, zapewnienia jakości lub jako potwierdzenie kompetencji.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!