current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - NDT - Badania nieniszczące

Egzaminy

Zaświadczenia otrzymywane po odbyciu szkoleń personelu badań nieniszczących stanowią podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (pierwszego lub kolejnego w innej metodzie lub stopniu) jest:

  • Ukończenie wymaganego szkolenia z wynikiem pozytywnym
  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)
  • W przypadku egzaminów na 3. stopień kwalifikacji oraz UT-PA 2 i UT-TOFD 2 przedłożenie odpowiednich, ważnych certyfikatów 2. stopnia wg EN ISO 9712

Warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego (po 10 latach posiadania certyfikatu) jest:

  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku recertyfikacji powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Wskazówka: Zalecanym jest przygotowanie szkoleniowe do egzaminu recertyfikującego poprzez uczestnictwo w szkoleniu praktycznym (wykonywanie i raportowanie badań oraz redagowanie instrukcji badawczych w oparciu o aktualne przepisy i normy), organizowanym przez jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska.

Zapisz się na egzamin!

Badania magnetyczno-proszkowe MT 2

Badania magnetyczno-proszkowe MT 3

Badania radiograficzne RT 1

Badania radiograficzne RT 2

Badania radiograficzne RT 3

Ocena zdjęć radiograficznych RT IO 2

Recertyfikacja RT IO 2

Badania ultradźwiękowe UT 1

Badania ultradźwiękowe UT 2

Badania ultradźwiękowe UT PA 2

Badania ultradźwiękowe UT TOFD 2

Badania ultradźwiękowe UT 3

Badania prądami wirowymi ET 1

Badania prądami wirowymi ET 2

Badania prądami wirowymi ET 3

Egzamin podstawowy BASIC

Certyfikacja

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego lub recertyfikującego oraz złożony przed egzaminem kompletny wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami rozpoczyna procedurę certyfikacji. Jej pozytywny wynik skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na okres 5 lat.

Aby odnowić certyfikat po 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712. Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia do odnowienia wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce).

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku odnowienia powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Pozytywny wynik odnowienia certyfikatu skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na kolejne 5 lat.

Aby utrzymać odnowione uprawnienia po kolejnych 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712 oraz przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego i związanej z nim procedury certyfikacji.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – odnowienie (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz
pdf Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja (pobierz, aby wypełnić formularz) 3 MB Pobierz
pdf Cennik egzaminów 2020 133 KB Pobierz
pdf Program certyfikacji personelu NDT 209 KB Pobierz