current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Kształcenie techniczne i zawodowe oraz szkolenia w imieniu rządów i sektora prywatnego na całym świecie | TÜV Rheinland Academy

TVET: rozwój kompetencji dzięki szkoleniom technicznym i zawodowym

Korzystaj z naszych usług TVET na całym świecie.

TÜV Rheinland Polska jest jednym z wiodących dostawców usług w zakresie rozwoju kompetencji technicznych oraz projektowania, wsparcia doradczego i wdrażania usług TVET na całym świecie (szkolenia techniczne i zawodowe).

Doradzamy firmom, organom administracji publicznej i instytucjom edukacyjnym w koncepcyjnym procesie tworzenia nowych i doskonalenia istniejących programów edukacyjnych, aż do zapewnienia odpowiednich materiałów szkoleniowych i sprzętu. Oprócz planowania, służymy również wsparciem podczas realizacji programów szkoleniowych i prowadzeniu instytucji edukacyjnych.

Nasza działalność ukierunkowana jest również na uzupełnianie teoretycznej, zdobytej w procesie edukacji, wiedzy. Stawiamy nacisk na praktyczne umiejętności i podejście, w którym, obok zajęć teoretycznych, prowadzone są równocześnie zajęcia praktyczne. Ten "dualny" system edukacji pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb rynku pracy.

Jako niezależna jednostka możemy precyzyjnie i wiarygodnie ocenić posiadane umiejętności i kwalifikacje, co z kolei pozwala na kompleksowe rozwijanie kompetencji technicznych personelu.

Nasze usługi kierujemy głównie do obszaru produkcji, przemysłu motoryzacyjnego, energetyki, przemysły naftowego i gazowego oraz branży budowlanej.

Usługi z zakresu szkoleń technicznych i zawodowych (TVET):

Wsparcie doradcze TVET:

Wsparcie doradcze TVET:

niezależnie od tego, czy zajmujemy się opracowaniem koncepcji ośrodków szkoleniowych i programów nauczania, czy doskonaleniem materiałów i modernizacją sprzętu szkoleniowego, wszystko planujemy wspólnie. Pomagamy Ci przygotować szkolenie tak, aby osiągnąć ustalone cele.

Wdrażanie i obsługa TVET:

Wdrażanie i obsługa TVET:

przeprowadzenie szkolenia. Po konsultacjach możemy również przeprowadzić cykl szkoleń. Skorzystaj z naszych usług z zakresu szkoleń technicznych i zawodowych, które tworzone są na potrzeby agencji rządowych i korporacji z całego świata.

Gwarantowana jakość TVET:

Gwarantowana jakość TVET:

jakość szkolenia podlega ocenie. Zapewniamy najwyższą jakość świadocznych usług.

Referencje:

Referencje:

cele naszych klientów są bardzo zróżnicowane: wzmocnienie prowadzonej działalności, zmniejszenie bezrobocia lub redukcja niedoboru wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. To tylko kilka z wyzwań, którym pomagamy stawić czoła. Przeczytaj o tym, jak TÜV Rheinland może wspierać Cię rozwiązaniami TVET.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!