current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Lean Manufacturing – Szczupłe zarządzanie produkcją

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie.

2,201.70 zł

bez VAT 1,790.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70097

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów, podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania” oraz przykładami zastosowań z firm produkcyjnych liderów w swojej branży. Ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego:

 • Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk
 • Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania
 • Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S
 • Efektywnego planowania produkcji metodą Kanban
 • Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów

Atuty szkolenia:

 • Interaktywny charakter szkolenia – prowadzone w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
 • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta – praktyka
 • Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
 • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi Lean w różnych organizacjach

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.

Wymagania wstępne

Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Program

 • Wprowadzenie – cele szkolenia
 • Strategie i założenia Lean Manufacturing
  • Historia Lean
  • Zysk a koszty
  • Praca grupowa i pro aktywność
  • Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia
  • Identyfikacja strat – 7 strat
 • Gra symulacyjna
 • System 5S- organizacja miejsca pracy
  • Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S
  • Zasady pracy w oparciu o 5S
  • Etapy wdrożenia sytemu 5S
  • Praktyki z różnych organizacji
 • Ciągłe doskonalenie – Kaizen
  • Idea Kaizen
  • Przykłady doskonalenia z różnych organizacji
  • Kaizeny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen
  • Nagradzanie za pomysły
  • Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej
  • Poka-yoke
 • OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia
  • Zastosowanie i cele OEE
  • Ćwiczenie – obliczanie OEE
  • Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami
 • Standaryzacja pracy
  • Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”
  • Korzyści wynikające z standaryzacji
  • Elementy standaryzacji
  • Narzędzia standaryzacji
  • Zasady dobrej standaryzacji
 • VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
  • Metodologia postępowania w VSM
  • Symbole i elementy graficzne mapy
  • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego” – tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej
 • SMED – redukcja czasu przezbrojenia
  • Metodologia i narzędzia używane w SMED
  • Ćwiczenie- analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia
 • Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing
  • Przepływ jednej sztuki
  • System push a system pull
  • Czas taktu, czas cyklu
  • Balansowanie obciążenia
  • System Kanban
 • Narzędzia rozwiązywania problemów
  • PDCA
  • 5W2H
  • 5xWhy
  • Burza mózgu, Philips 623
  • Diagram Ishikavy
  • Plan działania
  • Arkusz A3
 • Podsumowanie szkolenia
 • Stopień

  Certificate of Attendance

  Informacje

  Informacje

  Cena obejmuje: 

  • udział w szkoleniu
  • przerwę kawową, lunch
  • profesjonalne materiały szkoleniowe
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu