current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kontroler jakości w przemyśle – umiejętności interpersonalne. Live online

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego, (Live Online).

1,045.50 zł

bez VAT 850.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70170W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • poznanie technik współpracy umiejętności współpracy, motywowania siebie i innych do pracy
 • nabycie umiejętności skutecznej komunikacji w zespole
 • poznanie zasad skutecznego delegowania zadań, tak by zostały zrozumiane i wykonane
 • trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kontroli jakości oraz do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku kontrolera jakości.

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki pracy kontrolera jakości w aspekcie relacji międzyludzkich. Udział w zajęciach pozwoli znaleźć odpowiedzi na często nurtujące uczestników pytania, m. in. jak zbudować autorytet, w jaki sposób postępować, jakich technik i metod użyć, aby inni chcieli ze mną efektywnie współpracować i szanowali moje decyzje?

Wymagania wstępne

Wymagania merytoryczne

Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Wymagania techniczne

Do realizacji szkolenia kandydat zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

Techniki efektywnej kontroli jakości

 

 • „By chciało mi się chcieć” - rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę innych. Doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności.
  • Zmiany zaczynamy od siebie - podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
  • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania innych pracowników.
  • Zmiana nastawienia, stereotypów i przekonań kluczem do zwiększenia efektywności współpracy i budowania relacji.
  • Motywowanie siebie i innych do zmian - główne czynniki i zasady budowania automotywacji.
  • Przepis na SUKCES – co nam jest potrzebne by realizować CELE.
  • Mistrzowie narzekania…
  • Umiejętność chwalenia i doceniania.
  • Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału.
  • Rola i znaczenie empatii w biznesie (wyniki najnowszych badań)
  • Budowanie otwartości i zaufania w zespole - moje JA (Otwartość na innych)
  • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.
 • „Skomponuj własną paletę”….czyli techniki współpracy z różnymi działami.
  • Sztuka dopasowania się do typu współpracownika - jak docierać do innych pracowników?
  • Typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu,
  • Zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała: proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty                 i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór przez rozmówcę, wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji.
 • „Umiejętne nie” - asertywność i jej znaczenie w pracy.
  • Krótka opowieść o Potopie XXI wieku”, czyli wstęp do asertywności.
  • Asertywna odmowa - czyli jak umiejętnie powiedzieć „NIE”, tak aby nie urazić innych?
  • Zdania proasertywne i nieasertywne /muszę, powinienem, nie wolno mi, pod warunkiem, samokaranie, itp./ oraz ich wpływ na samoocenę pracownika.
  • Jak budować własną asertywność? Zasady, techniki i punkty odniesienia.
  • Sposoby radzenia sobie z krytyką.
  • Asertywna odmowa.
  • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
  • Wyrażanie uczuć i emocji.
  • Artykułowanie swoich potrzeb.
 • Konflikt – szansa czy zagrożenie?
  • Budowanie zaufania i współpracy.
  • Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.
  • Konflikt/trudna sytuacja w zespole.
  • Podejście do konfliktu.
  • Konflikty w zespole – potrzebne czy unikać?
  • Rola emocji w konflikcie.
  • Emocje jako komunikat.
  • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji.
  • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów. Symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność)
 • „To nie moja wina” - trudne sytuacje w zespole a ich rozwiązywanie i budowanie relacji.             
  • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów.
  • Komunikowanie się w konflikcie – co mówi mistrz, a jak jest rozumiany?
  • Metody rozwiązywania konfliktu.
  • Argumentacja w konflikcie.
  • Umiejętność prowadzenia dyskusji.
  • Trudne sytuacje w zespole – techniki radzenia sobie.
  • Konflikt w zespole i jego dynamika- rozwiązuj zamiast prowokować.

  Dyskusja podsumowująca oraz praktyczne przećwiczenie poznanych technik.

  Stopień

  Certificate of Attendance

  Informacje

  Informacje

  Cena obejmuje:

  • Dostęp do wirtualnej klasy
  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu