current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kontroler jakości w przemyśle – odpowiedzialność i zadania

 

1,660.50 zł

bez VAT 1,350.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70157

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy i zadaniami na stanowisku kontrolera jakości
 • Zapoznanie się z rodzajami badań
 • Zapoznanie się z zasadami czytania rysunków technicznych oraz oznaczeń zastosowanych materiałów
 • Poznanie dokumentów kontroli (deklaracja zgodności, atest, świadectwo odbioru)
 • Poznanie rodzajów badań i sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Poznanie technik współpracy umiejętności współpracy, motywowania siebie i innych do pracy
 • Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji w zespole
 • Poznanie zasad skutecznego delegowania zadań, tak by zostały zrozumiane i wykonane
 • Trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kontroli jakości oraz osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku kontrolera jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Program

Rola i zadania pracownika kontroli jakości

 • Dokumentacja techniczna wyrobu
 • Czytanie rysunków technicznych wyrobów
 • Oznaczenia zastosowanych materiałów
 • Kontrola jakości materiałów zastosowanych do produkcji
 • Dokumenty kontroli (deklaracja zgodności, atest, świadectwo odbioru)
 • Rodzaje badań
 • Sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • Karty kontrolne
 • Identyfikacja i identyfikowalność
 • Zgodność z przepisami i normami
 • Nadzór pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego
 • Rozwiązywanie problemów jakościowych

 

Techniki efektywnej kontroli jakości

„By chciało mi się chcieć” - rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę innych. Doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności

 • Zmiany zaczynamy od siebie - podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu
 • Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania innych pracowników
 • Zmiana nastawienia, stereotypów i przekonań kluczem do zwiększenia efektywności współpracy i budowania relacji
 • Motywowanie siebie i innych do zmian - główne czynniki i zasady budowania automotywacji
 • Przepis na SUKCES – co nam jest potrzebne by realizować CELE
 • Mistrzowie narzekanie…
 • Umiejętność chwalenia i doceniania
 • Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału
 • Rola i znaczenie empatii w biznesie ( wyniki najnowszych badań)
 • Budowanie otwartości i zaufania w zespole - moje JA (Otwartość na innych)
 • Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian

„Skomponuj własną paletę”….czyli techniki współpracy z różnymi działami

 • Sztuka dopasowania się do typu współpracownika - jak docierać do innych pracowników?
 • Typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu
 • Zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała: proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór przez rozmówcę, wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji

„Umiejętne nie” - asertywność i jej znaczenie w pracy

 • Krótka opowieść o Potopie XXI wieku”, czyli wstęp do asertywności
 • Asertywna odmowa - czyli jak umiejętnie powiedzieć „NIE”, tak aby nie urazić innych?
 • Zdania proasertywne i nieasertywne /muszę, powinienem, nie wolno mi, pod warunkiem, samokaranie, itp./ oraz ich wpływ na samoocenę pracownika
 • Jak budować własną asertywność? Zasady, techniki i punkty odniesienia
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką
 • Asertywna odmowa
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań
 • Wyrażanie uczuć i emocji
 • Artykułowanie swoich potrzeb

Konflikt – szansa czy zagrożenie?

 • Budowanie zaufania i współpracy
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji
 • Konflikt/trudna sytuacja w zespole
 • Podejście do konfliktu
 • Konflikty w zespole – potrzebne czy unikać?
 • Rola emocji w konflikcie
 • Emocje jako komunikat
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji
 • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów. Symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność)

„To nie moja wina” - trudne sytuacje w zespole a ich rozwiązywanie i budowanie relacji

 • Konsekwencje pozytywne i negatywne konfliktów
 • Komunikowanie się w konflikcie – co mówi mistrz, a jak jest rozumiany?
 • Metody rozwiązywania konfliktu
 • Argumentacja w konflikcie
 • Umiejętność prowadzenia dyskusji
 • Trudne sytuacje w zespole – techniki radzenia sobie
 • Konflikt w zespole i jego dynamika- rozwiązuj zamiast prowokować

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia
 • przerwę kawową, lunch

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)