current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kontroler jakości w przemyśle – Aspekty techniczne. Live online

 Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego, (Live Online).

1,045.50 zł

bez VAT 850.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70169W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zapoznanie się ze specyfiką pracy i zadaniami na stanowisku kontrolera jakości
 • zapoznanie się z zasadami czytania rysunków technicznych oraz oznaczeń zastosowanych materiałów
 • poznanie dokumentów kontroli (deklaracja zgodności, atest, świadectwo odbioru)
 • poznanie rodzajów badań i sprzętu kontrolno-pomiarowego

Zalety szkolenia w formie Live Online

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kontroli jakości oraz do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku kontrolera jakości. Celem szkolenia jest omówienie specyfiki pracy kontrolera jakości w aspekcie zadań technicznych. Szkolenie omawia rolę i zadania kontrolera jakości, rodzaje dokumentacji, badań, sprzętu kontrolno – pomiarowego, obowiązków.

Wymagania wstępne

Wymagania merytoryczne

 

Wymagania techniczne

Do realizacji szkolenia kandydat zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

Rola i zadania pracownika kontroli jakości

 • Dokumentacja techniczna wyrobu
 • Czytanie rysunków technicznych wyrobów
 • Oznaczenia zastosowanych materiałów
 • Kontrola jakości materiałów zastosowanych do produkcji
 • Dokumenty kontroli (deklaracja zgodności, atest, świadectwo odbioru)
 • Rodzaje badań
 • Sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • Karty kontrolne
 • Identyfikacja i identyfikowalność
 • Zgodność z przepisami i normami
 • Nadzór pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego
 • Rozwiązywanie problemów jakościowych

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • Dostęp do wirtualnej klasy
 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu