current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

KAIZEN – Program ciągłego doskonalenia

 

848.70 zł

bez VAT 690.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70094

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Kaizen to proces ciągłego doskonalenia. Aby go realizować, potrzebni są zaangażowani pracownicy, którzy nieustannie będą podnosić jakość procesu, produktów i usług. Celem jest eliminacja strat i poprawa skuteczności działania tak, aby doprowadzić do większych zysków organizacji, utrzymując wysoki poziom zaangażowania pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy zrozumieją korzyści wynikające ze stosowania filozofii oraz poznają niezbędne narzędzia. Poprzez swoją formę warsztatowo-wykładową, szkolenie pozwoli uczestnikom przećwiczyć poznane narzędzia i w konsekwencji zapoczątkować proces zmian postaw i nawyków:

 • Uświadomić korzyści z wdrożenia systemu Kaizen w firmie
 • Zmotywować uczestników do działania
 • Rozwinąć umiejętności planowania działań związanych z opracowaniem systemu sugestii
 • Ustrukturalizować metody rozwiązywania problemów
 • Poznać przykłady systemów sugestii z innych organizacji

Atuty szkolenia:

 • Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów
 • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta – praktyka
 • Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
 • Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy we własnej firmie
 • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.

 

 

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Rola lidera w podejściu Lean do produkcji
 • Gemba Kaizen – doskonalenie środowiska pracy i jego narzędzia
 • Niezbędne warunki do wprowadzenia filozofii Kaizen
 • System sugestii indywidualnych – omówienie i przykłady działań
 • System sugestii grupowych – omówienie i przykłady działań
 • Uruchomienie programu ciągłego doskonalenia
 • Najczęstsze problemy i błędy występujące przy wdrażaniu filozofii Kaizen w organizacji
 • Etapy wdrożenia programu Kaizen
 • Rola i zakres odpowiedzialności pracowników, liderów i menadżerów
 • Narzędzia wykorzystywane do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań
 • Sposoby motywacji i angażowania do ciągłej poprawy
 • Doskonalenie systemu i jego rozwój

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu