current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online

 

507,99 zł

bez VAT 413,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60070W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zapoznanie się ze zmianami normy ISO 17025

 

 

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
 • Możliwość rejestracji szkolenia – wirtualne sesje mogą być łatwo i dokładnie udokumentowane (funkcja nagrywania)

 

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za systemy zarządzania w laboratorium oraz pracowników laboratoriów zainteresowanych nowelizacją normy ISO/IEC 17025:2017. Uczestnicy powinni znać podstawowe wymagania normy ISO/IEC 17025:2005, umieć je praktycznie interpretować, a także rozumieć praktyczne zastosowanie systemu zarządzania w laboratorium.

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

 • Struktura normy
 • Zakres normy obejmujący czynności laboratoryjne, w tym testowanie, kalibrację oraz pobieranie próbek poprzedzające kalibrację i testowanie
 • Podejście procesowe z naciskiem na rezultat procesu
 • Technologie informacyjne, systemy komputerowe, zapisy elektroniczne, generowanie rezultatów i raportów elektronicznych
 • Ocena ryzyka
 • Aktualizacja terminologii, zgodność z terminologią ISO/IEC dotyczących terminów i definicji w ocenie zgodności

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • dostęp do wirtualnej klasy
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu