current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich

Szkolenie realizowane jest w formule łączonej: część zdalna Live Online oraz część stacjonarna.

10,332.00 zł

bez VAT 8,400.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70146

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością zabezpieczeń antykorozyjnych w poniższych aspektach:

 • Nabycie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej wykonywania, kontroli i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090 oraz NS 476.
 • Sprawdzanie i ocena powierzchni oczyszczonych, przygotowanych do naniesienia powłoki malarskiej
 • Sprawdzanie warunków środowiskowych w których będą prowadzone prace malarskie
 • Sprawdzanie i pomiar parametrów grubości, przylegania, jakości naniesionej powłoki
 • Tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających i pomiarów
 • Umiejętność prowadzenia nadzoru nad pracami personelu kontroli jakości w obszarze ochrony antykorozyjnej

Otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu niezbędnego do ubiegania się o certyfikat kompetencji Inspektora antykorozyjnych powłok malarskich 

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie inspekcji antykorozyjnych powłok malarskich lub planujących takie prace wykonywać oraz personelu firm produkcyjnych działających w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki, serwisu i diagnostyki obiektów technicznych.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu standardów ISO, ASTM, dotyczących wykonywania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090 oraz NS 476. Zdobędą praktyczne umiejętności w odpowiednim doborze oraz obsłudze podstawowego sprzętu kontrolno-pomiarowego z zakresu przygotowania powierzchni, jak i badania jakości powłok malarskich. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wiedzę, umiejętności i zasadnicze postawy w działaniach inspektora. Tematy związane z wiedzą pokrewną dotyczą powiązań, równoległych form obróbki powierzchni lub sposobów ochrony za pomocą materiałów alternatywnych.

Szkolenie jest prowadzone metodą aktywizującą, wykłady teoretyczne wzmocnione są ćwiczeniami praktycznymi.

Po szkoleniu organizowany jest niezależny egzamin kwalifikacyjny, który umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji Inspektora antykorozyjnych powłok malarskich. Egzamin i proces certyfikacji prowadzi niezależna akredytowana w PCA Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska.

Możliwość dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych!

Link: Egzamin Inspektor jakości antykorozyjnych powłok malarskich

 

Wymagania wstępne

Szkolenie obejmuje głównie wiedzę i umiejętności szczegółowe, w mniejszym stopniu dotyczy wiedzy podstawowej i pokrewnej. W związku z tym kandydaci powinni powtórzyć wiedzę podstawową przed uczestnictwem w szkoleniu.

Program

Materiały konstrukcyjne i projektowanie

 • Stal – stale niskostopowe/stale węglowe
 • Aluminium, cynk
 • Inne metale i stopy
 • Właściwości fizyko-chemiczne skład chemiczny, terminologia materiałów
 • Projekt konstrukcji- zasady projektowania pod kątem narażenia na korozję
 • Połączenia skręcane i spawane

Korozja

 • Podstawy teoretyczne dotyczące korozji
 • Pojęcie korozji
 • Korozja galwaniczna oraz bimetaliczna
 • Korozja wżerowa
 • Korozja szczelinowa
 • Korozja stali zbrojeniowej (beton)
 • Inne rodzaje korozji
 • Galwaniczny szereg napięciowy metali w morskiej wodzie
 • Elektrolity, wartości pH
 • Zasady ochrony antykorozyjnej
 • Ochrona katodowa
 • Klasyfikacja środowisk korozyjnych – w atmosferze , gruncie i wodzie

Przygotowanie powierzchni / podłoża dla farb i powłok

 • Stopnie przygotowania powierzchni i stany wyjściowe stali przed i po obróbce
 • Metody przygotowania powierzchni
 • Wizualna ocena czystości powierzchni i przygotowania stali
 • Przegląd metod powierzchniowych NDT
 • Kontrola zanieczyszczeń jonowych
 • Test zapylenia
 • Zatłuszczenia
 • Ocena chropowatości powierzchni, stopnie chropowatości
 • Powłoki gruntujące
 • Aluminium, natryskiwanie cieplne
 • Cynk, cynkowanie oraz natryskiwanie cieplne
 • Stal nierdzewna oraz inne metale
 • Stal zbrojeniowa (beton)
 • Beton

Warunki otoczenia/klimatyczne

 • Pomiary i obliczenia wartości RH oraz temperatury punktu rosy
 • Zastosowanie diagramu h-x
 • Kontrola klimatu wilgotności i wentylacji
 • Wymagania klimatyczne w przygotowaniu powierzchni, warunki klimatyczne przy suszeniu i utwardzaniu farb
 • Temperatura stali, powierzchni i temperatura farb przy aplikacji powłok

Farby i powłoki

 • Rodzaje farb. Podział farb ze względu na sposób utwardzania
 • Typy farb ze względu na substancję błonotwórcz
 • Właściwości farb, rodzaje systemów powłokowych i systemów malarskich
 • Materiały powłokowe i systemy powłokowe
 • Powłoki metaliczne i materiały powłokowe
 • Pokrycia do biernej ochrony przeciwpożarowej
 • Specjalne powłoki malarskie

Wymagania dotyczące wykonywania prac

 • Projekt jakości
 • Punkty krytyczne podczas przygotowania powierzchni
 • Kontrola wdrożenia i postępów prac
 • Kontrola sprzętu
 • Składowanie

Normy, specyfikacje, procedury  

 • Normy dla standardów obróbki powierzchniowej
 • Instrukcje, wytyczne

Prace inspekcyjne, zadania inspektora

 • Obowiązki i zobowiązania inspektora
 • Funkcje inspektora
 • Różnorodne strony projektu
 • Zachowanie inspektora
 • Weryfikacja jakości
 • Plan kontroli
 • Kontrola
 • Protokół kontrolny, dokumentacja
 • Zastosowanie przyrządów pomiarowych
 • Powierzchnie referencyjne
 • Kontrola i kalibracja przyrządów pomiarowych
 • Kryteria przyjęcia i odrzucenia
 • Dokumentacja czynności kontrolnych

BHP i ochrona środowiska

 • Substancje niebezpieczne
 • Ochrona i wyposażenie ochronne
 • Zagrożenia pożarem i wybuchem
 • Przepisy prawne dotyczące substancji niebezpiecznych
 • Karta bezpieczeństwa produktu
 • Techniczne warunki pracy
 • Rusztowania
 • Sprzęt ciśnieniowy
 • Prace przy zbiornikach paliwowych oraz w zamkniętych pomieszczeniach
 • Hałas i oświetlenie
 • Przetwarzanie odpadów, odpady chemiczne

 

Stopień

Certificate of Completion

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu (w tym dostęp do wirtualnej klasy)
 • materiały szkoleniowe
 • materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które stanowi niezbędny załącznik do ubiegania się o akredytowany certyfikat kompetencji
 • przerwę kawową, lunch podczas części stacjonarnej

 

Po szkoleniu organizowany jest niezależny egzamin kwalifikacyjny, który umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji Inspektora antykorozyjnych powłok malarski. Egzamin i proces certyfikacji prowadzi niezależna akredytowana w PCA Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska.

 

Link: Egzamin Inspektor jakości antykorozyjnych powłok malarskich