current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME

 

1,832.70 zł

bez VAT 1,490.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70161

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym, poznanie metodyki pomiaru tolerancji geometrycznych. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia zawarte w normach europejskich: ISO 1101, ISO 8015, ISO 2768 oraz amerykańskich ASME. Ważną częścią szkolenia jest poruszenie tematyki dodatkowych wymagań służących do zwiększenia tolerancji geometrycznych bez pogorszenia warunków montowalności. Ćwiczenia oraz dyskusja prowadzone są na przykładach praktycznych, rysunkach dostarczanych przez uczestników.

Grupa docelowa

Inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, specjaliści ds. pomiaru, kontrolerzy jakości, metrolodzy, kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla, konstruktorzy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość rysunku technicznego.

Program

 • GPS – specyfikacja geometryczna produktu
 • Struktura norm GPS
 • GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS
 • Zapisy tolerancji i pasowań
 • Klasyfikacja tolerancji geometrycznych
 • Symbolika tolerancji geometrycznych
 • Tolerowanie ogólne
 • Tolerowanie stanu swobodnego
 • Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni
 • Metodyka pomiaru tolerancji geometrycznych – współrzędnościowa technika pomiarowa
 • Bazy: ich rodzaje i układy baz
 • Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia
 • Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii
 • Tolerancje bicia
 • Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC)
 • Różnice między ISO a ASME
 • Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych wyrobach dotycząca tolerancji geometrycznych

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk
 • zaświadczenie

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)