current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME. Live online

 

1,094.70 zł

bez VAT 890.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70161W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
 • Możliwość rejestracji szkolenia – wirtualne sesje mogą być łatwo i dokładnie udokumentowane (funkcja nagrywania)

Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym, poznanie metodyki pomiaru tolerancji geometrycznych. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia zawarte w normach europejskich: ISO 1101, ISO 8015, ISO 2768 oraz amerykańskich ASME. Ważną częścią szkolenia jest poruszenie tematyki dodatkowych wymagań służących do zwiększenia tolerancji geometrycznych bez pogorszenia warunków montowalności.

Grupa docelowa

Inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, specjaliści ds. pomiaru, kontrolerzy jakości, metrolodzy, kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla, konstruktorzy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość rysunku technicznego.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

 • GPS – specyfikacja geometryczna produktu
 • Struktura norm GPS
 • GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS
 • Zapisy tolerancji i pasowań
 • Klasyfikacja tolerancji geometrycznych
 • Symbolika tolerancji geometrycznych
 • Tolerowanie ogólne
 • Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni
 • Bazy: ich rodzaje i układy baz
 • Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia
 • Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii
 • Tolerancje bicia
 • Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC)
 • Różnice między ISO a ASME
 • Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych wyrobach dotycząca tolerancji geometrycznych

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • dostęp do wirtualnej klasy
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu