current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wydanie czerwiec 2019

 

NOWOŚĆ !

1,832.70 zł

bez VAT 1,490.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70158

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenie analiz FMEA dla procesów produkcyjnych
 • Poznanie zasad analizy wyników PFMEA na potrzeby określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń i poprawy jakości w procesach produkcyjnych (strategie doskonalenia)
 • Poznanie nowych wymagań FMEA

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Co to jest FMEA i dlaczego jest stosowane?
 • Historia wspólnego podejścia AIAG i VDA do analizy FMEA
 • Główne zmiany w porównaniu do poprzednich wydań podręcznika
 • Omówienie podstawowych rodzajów FMEA:
 • FMEA projektu
 • FMEA procesu
 • FMEA – MSR
 • Omówienie nowego podejścia do pracowania analizy FMEA
 • Przebieg FMEA – 7 kroków
 • Przeprowadzenie analizy PFMEA:
 • Określenie etapu procesu, analiza struktury
 • Określenie potencjalnych wad,
 • Określenie potencjalnych skutków wad
 • Określenie przyczyn potencjalnych wad, 4M
 • Określenie środków wykrywających i zapobiegających wystąpieniu wady
 • Oszacowanie ryzyka związanego z potencjalną wadą, AP
 • Określenie działań korygujących/zapobiegawczych
 • Dokumentowanie FMEA
 • Dokumentowanie i aktualizacja FMEA
 • Powiązanie FMEA z planami kontroli

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)