current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

 

1,586.70 zł

bez VAT 1,290.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70011

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zrozumienie procedury oceny zgodności
 • Nabycie umiejętności przygotowania niezbędnej dokumentacji
 • Nabycie umiejętności doboru wymagań prawnych do konkretnych maszyn

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów mechaników i automatyków, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.

Wymagania wstępne

Z uwagi na otwarty charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Program

 • Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn
 • Rodzaje deklaracji
 • Przechowywanie dokumentów
 • Oznaczenie CE
 • Kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają Jednostki Notyfikowanej
 • Instrukcja montażu maszyn nieukończonych
 • Dokumentacja techniczna maszyny
 • Kryteria dotyczące notyfikowania jednostek przez państwa członkowskie

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:- udział w szkoleniu- przerwy kawowe, lunch- profesjonalne materiały szkoleniowe- zaświadczenie o udziale w szkoleniu