current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Live online

 

1,217.70 zł

bez VAT 990.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70011W

 2. Rodzaj: Webinar

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online Training). Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

 

Zalety szkolenia w formie Live Online Training (LOT)

 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się
 • Elastyczność – możliwość łączenia różnorodnej formy przekazu (prezentacja/wideo/czat itp.)
 • Efektywność – brak odgłosów i przerw w sali na miejscu
 • Komunikacja – obustronna komunikacja między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, jak i między samymi uczestnikami
 • Zrozumienie procedury oceny zgodności
 • Nabycie umiejętności przygotowania niezbędnej dokumentacji
 • Nabycie umiejętności doboru wymagań prawnych do konkretnych maszyn

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów mechaników i automatyków, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Program

 • Opis procesu oceny zgodności
 • Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 • Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
 • Zakres i wyłączenia dyrektywy MD 2006/42/WE
 • Dyrektywa maszynowa czy dyrektywa narzędziowa?
 • Maszynowa nowa czy używana? (głęboka modernizacji maszyny)
 • Maszyna nowa czy używana (maszyny zespolone)
 • Procedury oceny zgodności według dyrektywy MD 2006/42/WE
 • Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektywy MD 2006/42/WE
 • Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi
 • Normy zharmonizowane w ocenie zgodności
 • Opracowanie dokumentacji dla maszyn:
 • Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi
 • Ocena ryzyka w oparciu o zharmonizowane standardy
 • Deklaracja zgodności i tabliczka znamionowa CE
 • Powiązanie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
 • Podsumowanie wiadomości

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • dostęp do wirtualnej klasy
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu