current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikowany Koordynator Lean

Szkolenie dla osób, które będą zajmować się lub zajmują się koordynacją procesów szczupłego zarządzania.

4,305.00 zł

bez VAT 3,500.00 zł

Informacje ogólne

  1. Numer produktu: PL-PL-70098

  2. Rodzaj: Stacjonarne

  3. Stopień: Certyfikat

  4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Firmy podążające drogą Lean, dążące do optymalizacji i doskonalenia działań czy procesów, często powołują Koordynatora Lean, osobę odpowiedzialną za proces wdrażania narzędzi Lean w firmie. Do głównych zadań Koordynatora Lean należą:- Przeprowadzanie akcji optymalizujących- Moderowanie zespołów pracujących nad bieżącym rozwiązywaniem problemów- Koordynowanie inicjatywy pracowników w celu polepszania standardów – koordynowanie systemu sugestiiProgram szkolenia oparty jest na grze edukacyjnej i obejmuje niezbędną wiedzę wraz z przykładami działań z innych organizacji. W szkoleniu zostaną poruszone najistotniejsze problemy z jakimi spotyka się Koordynator Lean w swojej codziennej pracy. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów praktyków, którzy wykorzystują filozofię Lean w codziennej pracy w organizacjach produkcyjnych.Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektów leanowskich. Oprócz nabytych umiejętności uczestnik otrzymuje tytuł i certyfikat nadany przez prestiżową organizację potwierdzającą kompetencje w tym zakresie.

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, kierowników, specjalistów oraz wszystkich osób które w przyszłości będą zajmować się lub zajmują się koordynacją procesów szczupłego zarządzania.

Wymagania wstępne

Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawy filozofii Lean oraz mających podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych w Lean.

 

Program

1. Wprowadzenie – cele szkolenia2. Strategie i założenia Lean Manufacturing3. Identyfikacja strat4. Narzędzia Lean Manufacturing5. Etapy wdrożenia Lean- Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zaletami. Każda część gry kończy się podsumowaniem liczbowym wyników osiągniętych przez uczestników oraz dyskusją co stanowiło problem w realizacji celu.)6. 5S - Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy?- Warsztat – pokazanie efektu wprowadzenia 5S- Etapy wdrożenia sytemu 5S- Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym7. VSM – Mapowanie strumienia wartości- Identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu- Metodologia postępowania w VSM- Symbole i elementy graficzne mapy- Warsztat – „Mapa stanu obecnego” (tworzenie mapy stanu obecnego na podstawie sytuacji początkowej w grze symulacyjnej)- Mapa stanu przyszłego- Warsztat – tworzenie mapy stanu przyszłego dla symulowanego procesu z gry8. Gra symulacyjna – część II (wprowadzenie narzędzia 5S)9. Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku?10. Metodyka SMED- Zasady przezbrojenia metodą SMED- Jak usprawnić operacje przygotowawcze?- Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych?- Analiza czynności przygotowawczych- Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania SMED- Warsztat SMED dla stanowisk z gry symulacyjnej11. Czas taktu, czas cyklu12. Balansowanie obciążenia13. Gra symulacyjna – część III (optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, wprowadzenie szybkich przezbrojeń, balansowanie stanowisk roboczych)14. Proces produkcyjny według filozofii Lean15. System pchany a system ciągniony16. OPF – przepływ jednej sztuki17. System Kanban18. Heijunka - poziomowanie i różnicowanie produkcji19. Gra symulacyjna – część IV (uczestnicy szkolenia wprowadzają w symulowanym procesie model produkcji zapewniający satysfakcję klienta)20. Struktura organizacyjna w Lean21. Hoshin Kanri – zarządzanie w Lean22. PDCA/SDCA23. Genchi Genbuts24. Zarządzanie wizualne25. Filozofia Kaizen- Kaizen – proces nieustannego doskonalenia- Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji?- System sugestii indywidualnych- Koła jakości- Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji26. Praca w grupie – zarządzanie i przewodzenie zespołami27. Rozwiązywanie problemów- omówienie i przećwiczenie narzędzi:- Metoda 5W-2H- Metoda Diagram Ishikawy- Metoda 5xWhy- Metoda Burzy mózgu- Plan działania i realizacja28. Raport A329. Zarządzanie zmianą – jak skutecznie przekonać do zmiany i wprowadzić zmianę w organizacji?30. Podsumowanie i powtórzenie całości materiału31. Egzamin końcowy32. Zakończenie

Stopień

Certificate of Completion

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:- udział w szkoleniu- przerwy kawowe, lunch- profesjonalne materiały szkoleniowe- materiały do ćwiczeń- certyfikat