current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Bezpieczeństwo powszechne - system zarządzania ciągłością działania - podstawy i wdrożenie ISO 22301

NOWOŚĆ !

799,50 zł

bez VAT 650,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60080

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wymagań systemu zarządzania ciągłością działania.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wdrożyć, utrzymać i doskonalić oraz certyfikować system zarządzania ciągłością działania.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

Istota systemu zarządzania ciągłością biznesową wg ISO 22301:2012, elementy systemu, interpretacja i analiza wymagań

Kontekst organizacji

 • Zrozumienie wymagań zainteresowanych stron
 • Wymagania prawne
 • Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji
 • Określenie zakresu SZCD

Przywództwo

 • Wsparcie i zaangażowanie kierownictwa
 • Określenie zakresu polityki zarządzania ciągłością działania
 • Odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje w SZCD

Planowanie

 • Postępowanie z ryzykiem oraz szansami
 • Cele planowania ciągłości działania i sposobu ich osiągnięcia oraz monitorowanie

Wsparcie

 • Zasoby
 • Świadomość
 • Komunikacja
 • Kompetencje
 • Relacja SZCD z innymi systemami wdrożonymi w organizacji
 • Szkolenia
 • Udokumentowana informacja

Sterowanie operacyjne

 • Planowanie i kontrola SZCD
 • Analiza wpływu zdarzenia na biznes
 • Analiza ryzyka w zakresie przerwania krytycznych procesów/usług
 • Opracowanie strategii ciągłości działania, dostawcy i outsourcerzy
 • Opracowanie procedur awaryjnych
 • Ćwiczenie i testowanie

Ocena efektywności

 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
 • Audyt wewnętrzny
 • Przeglądy zarządcze

Doskonalenie

 • Niezgodności i działania korygujące
 • Działania związane z ciągłym doskonaleniem
 • Zarządzanie zmianą i aktualizacją SZCD

Przykłady analizy i oceny ryzyka związanego ze skutkami biznesowymi

 

 

 

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu