current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018 - warsztaty

Szkolenie jest dla wszystkich osób zainteresowanych praktycznym aspektem audytowania systemów.

1,217.70 zł

bez VAT 990.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60069

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Poszerzenie i utrwalenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności w zakresie audytowania w oparciu o ISO 19011:2018.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym aspektem audytowania systemów zarządzania zgodnie z normą ISO 19011. Od uczestników wymagana jest znajomość wymagań normy ISO 19011.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest znajomość wymagań normy ISO 19011.

Program

Audyt wewnętrzny jako element procesu oceny skuteczności systemów zarządzania oraz narzędzie rozwoju biznesu, procesów i ludzi

Zarządzanie programem audytów w cyklu PDCA

Terminologia dotycząca procesu audytowania

Planowanie, przygotowanie i prowadzenie audytu wewnętrznego wg wytycznych normy ISO 19011

Zakresy odpowiedzialności i kompetencje audytorów wewnętrznych oraz zespołów audytorów wg normy ISO 19011

 • Kryteria oceny audytorów
 • Kryteria oceny audytorów
 • Zasady autoprezentacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

Warsztaty praktyczne:

 • Plan audytu
 • Prowadzenie działań audytowych
 • Formułowanie i zadawanie pytań
 • Pozyskiwanie dowodów
 • Spotkanie otwierające i zamykające
 • Analiza trudnych sytuacji
 • Tworzenie raportów
 • Działania poaudytowe

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu