current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (drugiej strony)

 

1.586,70 zł

bez VAT 1.290,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60054

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Nabycie uprawnień do prowadzenia audytów drugiej strony.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję audytorów wiodących, specjalistów ds. jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:

 • realizację audytów drugiej strony (np. audytów klientów, kooperantów, partnerów itp.)
 • przygotowanie i wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • szkolenie personelu w zakresie audytowania
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością
 • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001, zdobytą podczas szkoleń/studiów z tego zakresu.

Program

 • Prezentacja podstaw normy ISO 9001:2015
 • Omówienie podstawowych różnic w podejściu do systemu zarządzania jakością wynikających z nowej normy ISO 9001:2015
 • Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązkami audytora wewnętrznego
 • Proces przygotowania audytu wraz z ćwiczeniami
 • Proces przeprowadzania audytu wraz z ćwiczeniami
 • Procesem raportowania audytu wraz z ćwiczeniami
 • Działania poaudytowe oraz działania korygujące wraz z ćwiczeniami
 • Wytyczne do audytowania w oparciu o wytyczne normy ISO 19011
 • Komunikacja podczas audytu
 • Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)