current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (trzeciej strony)

 

4.305,00 zł

bez VAT 3.500,00 zł

Informacje ogólne

  1. Numer produktu: PL-PL-80022

  2. Rodzaj: Stacjonarne

  3. Stopień: Certyfikat

  4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Nabycie uprawnień do prowadzenia audytów trzeciej strony

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników, dyrektorów, pełnomocników ds. systemu zarządzania środowiskiem, specjalistów ds. ochrony środowiska, kandydatów na pełnomocników ds. systemu środowiskowego, oraz wszystkich którzy chcieliby zapoznać się z wymaganiami i praktycznym funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 14001, zdobytą podczas szkoleń/studiów z tego zakresu.

Program

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania środowiskiem

2. Rys historyczny oraz rozwój norm ISO serii 14001

3. Aspekty i wpływy środowiskowe

4. Wymagania normy ISO 14001

5. Podstawowe wymagania prawne dotyczące środowiska

6. Metody utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem

7. Wymagania i rola dokumentacji systemu zarządzania środowiskiem

8. Etapy tworzenia dokumentacji

9. Najczęściej pojawiające się problemy i niezgodności spotykane w dokumentacji SZS

10. Cele i korzyści dla organizacji wynikające z posiadania dokumentacji SZS

11. Wytyczne do audytowania SZS w oparciu o normę ISO 19011, w tym:

       - Ewolucja normy ISO 19011 – zmiany i nowe podejście

       - 6 zasad audytowania – aktualizacja do wersji ISO 19011

       - Dowód obiektywny jako podstawa do audytowania

       - Pojęcie zarządzania ryzykiem audytowym

 

       - Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora

       - Proces przygotowania audytu wraz z ćwiczeniami

       - Proces przeprowadzania audytu wraz z ćwiczeniami

       - Procesem raportowania audytu wraz z ćwiczeniami

       - Działania poaudytowe

       - Wymagania dotyczące kompetencji i oceny audytorów

12. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy audytora

13. Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

  • 4 noclegi w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
  • udział w szkoleniu
  • pełne wyżywienie podczas szkolenia
  • profesjonalne materiały szkoleniowe
  • certyfikat*/zaświadczenie

 

*Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Audytora wiodącego (trzeciej strony)

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)