current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301

NOWOŚĆ !

1.586,70 zł

bez VAT 1.290,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60081

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zdobycie kompetencji do wykonywania audytów wewnętrznych zgodnych z systemem zarządzania ciągłością działania ISO 22301.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w budowę oraz funkcjonowanie systemu zarządzania ciągłością działania oraz osób wyznaczonych do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni znać wymagania normy ISO 22301. Szkolenie jest rozszerzeniem wiedzy z zakresu systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301.

Program

Przypomnienie wymagań normy ISO 22301z punktu widzenia audytora wewnętrznego

Zasady audytowania według PN-EN ISO 19011:2018

 • Cele audytu i rodzaje audytów SZCD
 • Zasady audytowania, w tym postępowanie etyczne (rzetelność, staranność, niezależność, opieranie się na dowodach)
 • Planowanie i przygotowanie audytu

Przeprowadzenie audytu

 • Ocena dokumentacji
 • Przygotowanie dokumentów wykonawczych
 • Spotkanie otwierające
 • Ocena zgodności: pojęcie niezgodności, spostrzeżeń, potencjałów i pozytywów
 • Spotkanie zamykające
 • Przygotowanie raportu z audytu
 • Działania poaudytowe

Psychologiczne aspekty prowadzenia audytu

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Stany „Ja”, słuchanie „aktywne”
 • Przebieg rozmowy audytowej
 • Rodzaje pytań audytowych
 • Spotkanie otwierające i zamykające

Dokumentowanie i gradacja niezgodności

 • Analiza przyczyn wystąpienia niezgodności
 • Działania korekcyjne
 • Korygujące
 • Ocena skuteczności działań
 • Raport z audytu

Studia przypadków – ocena przedstawionych sytuacji audytowych

 • Opis niezgodności
 • Analiza przyczyn niezgodności
 • Działania korekcyjne
 • Działania korygujące
 • Działania doskonalące

Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie*

* Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego.