current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytor wewnętrzny AS/EN 9100 rewizja D

NOWOŚĆ!

1.586,70 zł

bez VAT 1.290,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60083

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Zdobycie kompetencji do wykonywania audytów wewnętrznych zgodnych ze standardem AS 9100 rev. D
 • Zdobycie wiedzy z wymagań normy AS 9100 rev. D

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w budowę oraz funkcjonowanie standardu AS/EN 9100 rewizja D oraz osób wyznaczonych do przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni znać wzmagania AS/EN 9100 rewizja D.

Program

 • Model PDCA
 • Omówienie podstawowych wymagań normy AS 9100 rev. D
 • Podejście procesowe – udokumentowanych informacji o przebiegach procesów
 • Analiza ryzyka – zarządzanie
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Części sfałszowane
 • Bezpieczeństwo produktu
 • Kompetencje pracowników
 • Udokumentowane informacje
 • Wymagania dla audytorów
 • Nowe podejście do audytowania w oparciu o ISO 19011:2018
 • Ryzyko przy audytowaniu
 • Planowanie działań audytowych
 • Przygotowanie się do audytu
 • Proces przeprowadzenia audytu
 • Sporządzanie raportu z audytu
 • Nadzorowanie działań korygujących
 • Egzamin pisemny

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie*

 

* Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego.