current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audytor wewnętrzny antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001

NOWOŚĆ!

1.463,70 zł

bez VAT 1.190,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-60076

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Certyfikat

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Zdobycie kompetencji audytora wewnętrznego antykorupcyjnego systemu zarządzania.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów pragnących zdobyć kompetencje audytora wewnętrznego antykorupcyjnego systemu zarządzania.

Wymagania wstępne

W przypadku osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w systemach zarządzania jakością, wymagana jest dobra znajomość wymagań normy ISO 37001.

Program

 • Definicje korupcji
 • Regulacje prawne dotyczące korupcji
 • Obszary działalności najbardziej narażone na korupcję
 • Przegląd wymagań normy ISO 37001 (wprowadzenie, zakres normy, odniesienia normatywne, terminy i definicje, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, funkcjonowanie, ocena skuteczności, doskonalenie)
 • Ryzyko korupcyjne – metodologia i przykłady
 • Cele audytu i rodzaje audytów
 • Zasady audytowania – w tym postępowanie etyczne, rzetelność, staranność, niezależność, opieranie się na dowodach, planowanie i przygotowanie audytu
 • Przeprowadzenie audytu: ocena dokumentacji, przygotowanie dokumentów roboczych, spotkanie otwierające, ocena zgodności: pojęcie niezgodności, spostrzeżeń, potencjałów i pozytywów, spotkanie zamykające, przygotowanie raportu z audytu, działania poaudytowe
 • Psychologiczne aspekty prowadzenia audytu, komunikacja werbalna i niewerbalna, stany „Ja”, słuchanie „aktywne”, przebieg rozmowy audytowej – norma ISO 19011, rodzaje pytań audytowych, spotkanie otwierające i zamykające
 • Dokumentowanie i gradacja niezgodności, analiza przyczyn wystąpienia niezgodności, działania korekcyjne, korygujące, ocena skuteczności działań, raport z audytu
 • Studia przypadków – ocena przedstawionych sytuacji audytowych, opis niezgodności, analiza przyczyn niezgodności, działania korekcyjne, działania korygujące
 • Przykładowe pytania/zagadnienia audytowe w zakresie ISO 37001
 • Egzamin

Stopień

Certificate

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwę kawową, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie/certyfikat*

 

* Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują certyfikat Audytora wewnętrznego.

 

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)