current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Audyt/Audytor wewnętrzny procesu produkcyjnego wg wymagań specyfikacji VDA 6.3

 

1.463,70 zł

bez VAT 1.190,00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70008

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

 • Przybliżenie wiedzy w zakresie wymagań audytów w branży motoryzacyjnej
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych stosowanych w motoryzacji
 • Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań
 • Poznanie dobrej praktyki w zakresie audytowania zgodnie ze standardem VDA 6.3
 • Możliwość uzyskania Certyfikatu audytora wewnętrznego procesu produkcyjnego wg wymagań specyfikacji VDA 6.3 (dla chętnych)

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się znajomości normy ISO/TS 16949 oraz branży motoryzacyjnej.

Program

Cel i zakres specyfikacji VDA 6.3

Powiązanie pomiędzy audytem systemu, procesu i wyrobu ustalenia do audytu procesu

 • Zadanie
 • Proces ciągłej poprawy
 • Przegląd systemu jakości
 • Planowe audyty procesu
 • Pozaplanowe audyty procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Doświadczenie audytorów
 • Odpowiedzialność
 • Proces audytowania
 • Przygotowanie audytu
 • Przebieg audytu
 • Ocena
 • Ocena szczegółowa pytań i elementów procesu
 • Ocena łączna wyników audytu
 • Klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z audytu
 • Zastosowanie
 • Struktura
 • Wybrane interpretacje

Omówienie formularzy do audytu procesu wg VDA 6.3

Ćwiczenia audytowe

Egzamin (dla chętnych)

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

 Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)