current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

8D/Problem Solving – Rozwiązywanie problemów

 

725.70 zł

bez VAT 590.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70005

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Uzyskanie wiedzy na temat praktycznego zastosowania metodologii rozwiązywania problemów 8D

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

Wprowadzenie w temat szkolenia

Metodologia rozwiązywania problemów 8D

 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
 • D1 – Powołanie zespołu 8D
 • D2 – Opis problemu
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej (metoda 5 WHY, wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy, burza mózgów, diagram Pareto, histogram)
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących (PDCA)
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących (zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom)
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D

Podsumowanie szkolenia

Stopień

Certificate of Attendance

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Link: Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)