current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

5S – efektywna organizacja środowiska pracy

 

848.70 zł

bez VAT 690.00 zł

Informacje ogólne

 1. Numer produktu: PL-PL-70093

 2. Rodzaj: Stacjonarne

 3. Stopień: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników z zakresu filozofii szczupłego zarządzania, a przede wszystkim zasad organizacji miejsca pracy opartego na filozofii 5S. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najbardziej efektywnym sposobem wdrożenia 5S. Po szkoleniu uczestnik:

 • Będzie w stanie dostrzec straty występujące w jego miejscu pracy
 • Będzie umiał określić jakie elementy należy poprawić, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty pracy
 • Będzie rozumiał proces ciągłego doskonalenia i konieczność nieustannej pracy nad stanem obecnym, doskonalenia standardów pracy, środowiska pracy i siebie
 • Będzie wiedział jak wdrożyć krok po kroku zasady 5S w swoim miejscu pracy
 • Będzie umiał monitorować postępy w wydajności i reagować na nieprawidłowe zachowania

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane przede wszystkim dla osób chcących usprawnić własne miejsce pracy, osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk oraz inżynierów produkcji, kierowników, operatorów.

Wymagania wstępne

Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

Program

 • Filozofia Lean Manufacturing – wprowadzenie do filozofii szczupłego zarządzania. Cele, efekty, narzędzia
 • 7 strat - prezentacja 7 strat na przykładach z innych firm
 • 5S – wprowadzenie i zarys ogólny
 • 5S – jako projekt usprawniający prace w firmie
 • Filar pierwszy – selekcja
 • Filar drugi – systematyka
 • Filar trzeci – sprzątanie
 • Filar czwarty – standaryzacja
 • Filar piąty – samodyscyplina/samodoskonalenie
 • Podsumowanie

Stopień

Certificate of Attendance