current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Dlaczego znak zgodności TÜV Rheinland nie jest zwykłym „znaczkiem” - testy mebli i innych wyrobów użytkowych

Wojciech Sajewicz – Kierownik Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland

TÜV Rheinland Polska zajmuje się badaniem i certyfikacją różnorodnych produktów, od naczyń kuchennych i sprzętu elektronicznego po meble i konstrukcje na place zabaw. Niezależnie od tego, jaki wyrób ma zostać poddany badaniom, często zdarza się odpowiadać na podobne pytania Klientów. Wojciech Sajewicz, Kierownik Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska został zaproszony do rozmowy, w której rozwiewa wszystkie wątpliwości.

Jednym z najczęstszych pytań, jakie trafiają do laboratorium jest prośba o wyjaśnienie różnicy między raportem z badań a certyfikatem. Klienci często zastanawiają się czy potrzeby ich odbiorców zostaną zaspokojone dzięki raportowi. Proszę wyjaśnić na czym polega różnica.

Może nie uda mi się odpowiedzieć krótko na to pytanie, ale postaram się odpowiedzieć najprościej jak się da.

Raport z badań to dokument wystawiony po przeprowadzeniu badań zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, trzeba pamiętać, że dotyczy on wyłącznie wyrobu, a w zasadzie konkretnego egzemplarza wyrobu, który został przesłany do naszego Laboratorium.

Raport z badań to dokument wystawiony po przeprowadzeniu badań zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, trzeba pamiętać, że dotyczy on wyłącznie wyrobu, a w zasadzie konkretnego egzemplarza wyrobu, który został przesłany do naszego Laboratorium.

Raport odpowiada na potrzebę sprawdzenia, czy konkretny wyrób np. prototyp mebla, drabiny czy też wózka dla dzieci, jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami.

Proces badań, którego zwieńczeniem jest wydanie raportu to pierwszy etap procesu certyfikacji, do którego może przystąpić producent, projektant czy konstruktor. Raport z badań to nie tylko opis wniosków z pełnego badania, ale także możliwość pośredniej weryfikacji wyrobu, w oparciu o wybrane wymagania normy, czy też indywidualne założenia Klienta, na etapie projektowania lub wdrażania produktu.

Musimy jednak pamiętać o kluczowej kwestii - raport z badań to informacje dotyczące tylko tej jednej konkretnej sztuki wyrobu. Weryfikacja prowadzona jest przez wykwalifikowane grono ekspertów, które wiedzę i doświadczenie czerpie m.in. z regularnych międzynarodowych spotkań grupy TÜV Rheinland, a także z czynnego udziału w działalności Komitetów Technicznych przy PKN.

Certyfikat oraz dołączany do niego, indywidualny znak zgodności TÜV Rheinland, nanoszony na opakowanie produktu oraz sam wyrób, to dokument który otrzymują nasi Klienci. Jest to jednocześnie ważna informacja dla finalnych użytkowników wyrobów. Znak zgodności to nie „znaczek”, który można po prostu kupić.

Certyfikat oraz dołączany do niego indywidualny znak zgodności TÜV Rheinland to potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu, które otrzymują nasi Klienci. Jest to jednocześnie ważna informacja dla finalnych użytkowników produktów. Znak zgodności to nie „znaczek”, który można po prostu kupić.

Proces wydania certyfikatu składa się z etapów. Pierwszy to wspomniana weryfikacja bezpieczeństwa wyrobu poprzez badania. Kolejne etapy to: inspekcja miejsca produkcji, przeprowadzana na początku procesu, a także co roku w trakcie trwania ważności certyfikatu. Celem audytu jest potwierdzenie iż producent jest w stanie zapewnić powtarzalność produkcyjną. Trzeci etap to ocena zebranych dokumentów i wydanie decyzji certyfikacyjnej.

Jednym słowem, certyfikat i nanoszony na wyrób znak, potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa użytkowania wyrobu/ów, a także prowadzenie nadzoru w trakcie trwania ważności certyfikatu.

Dlaczego warto testować meble w Laboratorium TÜV Rheinland Polska w Poznaniu

Testowanie mebli jest bardzo ważnym etapem w procesie produkcji mebli. Testy pozwalają na sprawdzenie jakości materiałów oraz wytrzymałości konstrukcji mebli. Testy dla mebli obejmują wiele różnych kryteriów, takich jak wytrzymałość, stabilność, bezpieczeństwo, ergonomię i estetykę. Wytrzymałość i stabilność to kluczowe kryteria testów, ponieważ meble muszą być w stanie wytrzymać ciężar użytkowników oraz przeciążenia. Bezpieczeństwo to kolejne ważne kryterium, zwłaszcza dla mebli, które będą używane przez dzieci. Ergonomia i wygodę użytkowania mebli ocenia się pod kątem wygody siedzenia, regulacji wysokości, kąta nachylenia oparcia i podłokietników. Ostatecznie, estetyka i styl również są kryteriami testowania mebli, ponieważ klienci oczekują, że meble będą ładnie wyglądać w swoim wnętrzu. Testowanie mebli jest więc bardzo ważne, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo użytkownikom oraz spełnić ich oczekiwania w zakresie wygody i estetyki.

Dlaczego proces certyfikacji jest dłuższy niż badania? Co jeśli klientowi zależy na czasie?

Jak wspominałem proces certyfikacji składa się z trzech etapów.

  • Badań laboratoryjnych.
  • Kontroli warunków techniczno-organizacyjnych panujących w zakładzie produkującym dany wyrób.
  • Zebrania wszystkich dokumentów oraz ostatecznej oceny Jednostki czy certyfikat może być wydany.

Etapy następują po sobie, co jest istotne ponieważ na każdym z nich może wydarzyć się coś nieprzewidzianego np. niespełnienie pewnych wymagań normatywnych, pomimo najlepszych intencji producenta. Zakład produkcyjny może potrzebować czasu na przygotowanie się do wizyty inspektora wg wskazanych wytycznych, by proces weryfikacji już na miejscu przebiegał możliwie płynnie.

Proces certyfikacji to łańcuch ustaleń, kontaktów oraz pełnej współpracy. Każda zaangażowana strona ma na niego wpływ i najczęściej od samego Klienta zależy jak długo on trwa. Jednostka Certyfikująca stara się i ma obowiązek realizować ocenę w procesie zgodnie z otrzymywanymi na każdym etapie dokumentami lub informacjami.

Proces certyfikacji to łańcuch ustaleń, kontaktów oraz pełnej współpracy. Każda zaangażowana strona ma na niego wpływ i najczęściej od samego Klienta zależy jak długo on trwa. Jednostka Certyfikująca stara się i ma obowiązek realizować ocenę w procesie zgodnie z otrzymywanymi na każdym etapie dokumentami lub informacjami.

Jako TÜV Rheinland wychodzimy klientom naprzeciw i cały proces możemy podzielić jeszcze bardziej „na raty”. W takim wypadku możemy rozpocząć od weryfikacji wyrobów zakończonej wystawieniem raportu z badań. Taki dokument przez rok (pod warunkiem że nie zmienią się wymagania normatywne na rynku - co jest zupełnie niezależne od nas) może być bazą do przystąpienia do kolejnych etapów, celem uzyskania certyfikatu TÜV Rheinland.

Czasem zdarzają się porównania do działań konkurencji, która nie wymaga dostarczenia próbek do badań. Dlaczego TÜV Rheinland ma inne procedury?

To nie są jakieś nadzwyczajne procedury. To podstawowe zasady obowiązujące w uczciwym biznesie. Co więcej to odpowiedzialne działania w trosce o bezpieczeństwo późniejszych użytkowników, a także wymagania podmiotów, które udzielają akredytacji w danych obszarach.

Badań, czyli oceny tak ważnego aspektu jakim jest bezpieczeństwo wyrobu, nie da się przeprowadzić bez otrzymania samego wyrobu.

Badań, czyli oceny tak ważnego aspektu jakim jest bezpieczeństwo wyrobu, nie da się przeprowadzić bez otrzymania samego wyrobu. Fizycznie niemożliwym jest przeprowadzenie m.in. weryfikacji wytrzymałości czy trwałości elementów konstrukcyjnych wyrobów – bo jak inaczej niż poprzez badania potwierdzić że np. szuflada, stopień czy też kółka nie odpadną po np. 50 000 cyklach, czyli ściśle określonych w normie powtórzeniach przyłożenia siły.

Każda próbka jest w ściśle określony sposób identyfikowana, mierzona, ważona – a w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem eksperckim a także dedykowanym wyposażeniem laboratoryjnym – potwierdzamy, bądź też nie (bądźmy szczerzy, że nie wszystko od razu okazuje się zgodne z wymaganiami) bezpieczeństwo wyrobu.

Wielokrotnie wyroby po zakończeniu badań nie nadają się już do dalszego użytkowania, mając za sobą czasem kilkaset tysięcy cykli badań. Nie ulega wiec wątpliwości że weryfikacja wyrobów wyłącznie na podstawie rysunków technicznych jest niewykonalna. Każdy z ekspertów podpisując się pod wydanym raportem z badań jest pewien tego, co się w nim znajduje i nie zaskoczy go żadne z pytań klientów, jego dotyczące.

Musimy pamiętać, iż w ostatnim z etapów jakim jest proces certyfikacji wyrobu honorowane są również raporty z badań dostarczone przez Klienta z innych laboratoriów. Dokumenty te muszą spełniać tylko i aż trzy ważne zasady:

  • Raport nie może być „starszy” niż rok.
  • Badania przeprowadzone muszą być w akredytowanym laboratorium.
  • Ocena ma być dokonana na podstawie aktualnych wymaganych norm.

Co znaczy, że Laboratorium ma akredytację? Co z tego wynika dla Klienta?

Klienci na początku nie dostrzegają istotnego aspektu jakim jest akredytacja, która bardzo mocno wpływa na jakość świadczonych przez nas usług.

Czasem spotykamy się z opiniami, najczęściej gdy wyroby nie spełniają wymagań normatywnych, że „… to sobie TÜV wymyślił !!! albo „ … ja to produkuję od lat i nigdy nie było problemów a TÜV się czepia…”

Chciałbym zdementować plotki: nie jesteśmy „świętymi krowami”. Wszystko na czym się opieramy to wymagania normatywne, które stanowić powinny punkt odniesienia tak samo dla nas podczas oceny wyrobu, jak i dla producenta podczas projektowania czy później produkcji.

Tu właśnie pojawia się nasza rola, aby wytłumaczyć Klientowi, czym tak naprawdę jest, na co ma wpływ i co gwarantuje – już bezpośrednio Jemu – nasza akredytacja.

Chciałbym zdementować plotki: nie jesteśmy „świętymi krowami”. Wszystko na czym się opieramy to wymagania normatywne, które stanowić powinny punkt odniesienia tak samo dla nas podczas oceny wyrobu, jak i dla producenta podczas projektowania czy później produkcji.

Posiadana przez Laboratorium Hardlines TÜV Rheinland Polska akredytacja, to nic innego jak potwierdzenie kwalifikacji, wydane na podstawie corocznych audytów prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji, jak i Niemiecki ZLS (Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik) prowadzonych w naszym laboratorium. To weryfikacja zarówno wiedzy i znajomości wymagań, kompetencji ekspertów, walidacji metod, ale i poprawności działania, a także użytkowania sprzętu badawczego.

Każdy audyt to wiele dni udowadniania zewnętrznym podmiotom iż nasze kompetencje – jako całego podmiotu laboratorium badawczego są adekwatne do prowadzenia badań i weryfikacji zgodności wyrobów z najbardziej aktualnymi wymaganiami.

Co zyskuje Klient decydując się na współpracę z TÜV Rheinland?

Każdego Klienta traktujemy jak partnera biznesowego, który ma swoje priorytety, cel oraz potrzeby. Dzięki temu że trafił pod nasze skrzydła jesteśmy w stanie zapewnić mu usługi na najwyższym światowym poziomie, bazując na wieloletnim międzynarodowym doświadczeniu.

Międzynarodowe kontakty, biegła współpraca ekspertów z najodleglejszych krańców świata to ogromne spektrum możliwości jakim dysponuje TÜV Rheinland.

Międzynarodowe kontakty, biegła współpraca ekspertów z najodleglejszych krańców świata to ogromne spektrum możliwości jakim dysponuje TÜV Rheinland. Jestem przekonany że to „know how” to coś więcej niż są w stanie zaoferować inne lokalne podmioty. Dla każdego z nas, specjalistów i ekspertów, nowy dzień to nowe wyzwania oraz nowe doświadczenia.

Może Cię zainteresować

Certyfikacja wyrobów i znaki certyfikacyjne

Certyfikaty produktów i znaki badań | TÜV Rheinland

Przeprowadzamy niezależne testy produktów, aby potwierdzić ich jakość.

Więcej

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Znak GS

Znak GS

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Więcej

Badania wyrobów medycznych

Badania wyrobów medycznych

Poprawa wyników sprzedażowych dzięki dobrowolnej certyfikacji wyrobów.

Więcej

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – bezpłatna baza certyfikatów online TÜV Rheinland dla przebadanych i certyfikowanych produktów.

Więcej

Certyfikacja i badanie placów zabaw i skateparków

Kontrola placu zabaw - badanie i certyfikacja placów zabaw | PL | TÜV Rheinland

Bezpieczne place zabaw oraz skateparki i spokój ducha.

Więcej

O ekspercie

Wojciecha Sajewicz - Laboratorium badawcze TÜV Rheinland Polska

Wojciech Sajewicz – Kierownik Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland

Absolwent Wydziału Mechanicznej Technologii Drewna, Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od ponad 13 lat ściśle związany z obszarem badań prowadzonych w poznańskim laboratorium TÜV Rheinland. Od 2012 roku Koordynator Laboratorium, a także Kierownik Techniczny odpowiedzialny za nadzór prowadzonych prac oraz poszerzanie możliwości badawczych w akredytowanym jak i nieakredytowanym obszarze działalności Laboratorium. W dotychczasowej historii wraz z Zespołem Ekspertów wielokrotnie przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz, prowadząc testy bezpieczeństwa wyrobów u Klientów. Jak również wykonał miliony cykli testów w siedzibie Laboratorium.

Obecnie Kierownik Laboratorium Mechanicznego, ale nadal specjalista i członek Zespołu Ekspertów Laboratorium Hardlines TÜV Rheinland Polska.

Kontakt